Afstandsreiki, wat voelt de ontvanger?

Afstandsreiki, wat voel ik? Omdat ik de vraag al vaker heb gehad, vind ik het wel leuk om hier wat meer over te vertellen. Wat kun je voelen bij een afstand reikibehandeling?

Eerst wat is/doet een afstandsbehandeling?
Reiki is een vorm van werken met universele energie. In deze vorm wordt de energie doorgegeven via de handen. Degene die de hand oplegt, maakt niet iemand beter, maar fungeert alleen als doorgeefluik. Het is de ontvanger van deze energie die, zij het onbewust, het werk verricht. Dit werk houdt in dat lichaam en geest weer voeding krijgen om zichzelf in balans te brengen. Bij een behandeling op afstand kun je dus gewoon thuisblijven en ik ook. Ik geef jou dan op afstand een reikibehandeling. De energie die voor jou specifiek is bestemd komt heel gericht bij je aan, waar jij je ook bevindt. Of het nu bij jou thuis is of op vakantie in een ver land.

Wat heb ik van je nodig?
De volledige voor en achternaam van de persoon die behandeld wil worden (altijd met toestemming van die persoon, anders werkt het niet), een foto kan ook. In het geval dat je wilt dat ik een huisdier behandel dan wil ik graag een foto en roepnaam.

Wat moet jij doen?
Op de afgesproken tijd zoek je een rustige plek op waar je kan ontspannen en niet gestoord kan worden. Ontspan je en maak zoveel als mogelijk je gedachten leeg. Zet gerust een relaxed muziekje aan alleen geen televisie of radio. Hou dit zo lang vol als je zelf wilt. Mocht je in slaap vallen ook geen probleem.
Drink na de sessie altijd even een groot glas water en bij voorkeur twee zodat alles kan doorspoelen.

Het kan zijn dat je helemaal niets voelt, maar dat de effecten van de reiki langzaamaan binnen een dag of 7 toch duidelijk worden. Wat je ook voelt of niet voelt, werken doet het altijd!
Het kan ook zijn dat je iets of van alles ervaart. Als ontvanger hoef je niet hetzelfde te voelen als wat de gever voelt. De gever kan deze gevoelens vaak juist wel heel goed omschrijven.

Als je borrelende darmen ervaart, is dit een heel logische reactie die veel voorkomt bij behandelingen. Hier bevindt zich de Zonnevlecht, deze reageert altijd als eerste op de Reiki.
Kou, kan een oude blokkade zijn. In dit geval spelen er vaak emotionele kwesties of geleden verliezen of (zware) trauma’s mee.
Pijn, een symptoom van een zich oplossende energieblokkade. Dit is een positief iets want de gegeven energie is hard nodig en word goed ontvangen door het lichaam.
Stromen, de levensenergie stroomt door je heen en jij bent gevoelig genoeg dat je het voelt. Deze reikisessie zorgt voor een goed gevoel en is als een onderdompeling in liefde en geborgenheid.
Warmte, er is levenskracht nodig en de reiki zal dus bereidwillig opgenomen worden. Dit is het meest voorkomende gevoel wat ervaren word bij een reikisessie. Het warmte gevoel wordt meestal als aangenaam ervaren.

Zelf geef ik iedere zondag om 20.00 uur een gratis afstandsbehandeling, mocht je het leuk vinden om het een keer te ondervinden, opgeven kan via mijn facebookpagina of via de mail.

feeling-stressed-keep-calm-and-schedule-a-reiki-session-1

Reiki is overigens geen geneesmiddel en vervangt geen doktersbezoek. Indien er behoefte bestaat voor het stellen van vragen, mail me gerust. Ik vind het leuk om je vragen te beantwoorden.

Warme groet,
Amanda

Grafologie

Het woord grafologie is een samenstelling van grafo- (van het griekse γραφή, ‘schrijven’) en logie (van het griekse λογος, ‘woord’) naar analogie met woorden als astrologie en reflexologie.

In 1622 publiceerde de Italiaanse fysicus Camillo Baldi als eerste een werk waarin hij betoogde dat het karakter van de schrijver is af te leiden uit het handschrift. In 1875 verbond de abt Jean-Hippolyte Michon de benaming ‘grafologie’ aan de handschriftkunde, in zijn boek Système de Graphologie. Een andere grondlegger was Ludwig Klages (1872-1956), wiens denken en werk later een invloed had op de von weizsackeriaanse (Viktor von Weizsäcker) manier van kijken naar wetenschap (fenomenologie).

Niet veel mensen schrijven meer hele stukken op papier en des te meer op de computer, dit is op zich jammer want zeker als mensen een stuk schrijven wat uit hun zelf komt (meer als zomaar een stuk overschrijven) vertelt het ons iets van de mens.

De grafologie houdt zich bezig met het bestuderen van kenmerken en eigenaardigheden in het handschrift teneinde daar conclusies uit te trekken betreffende de aard en het karakter van de schrijver. De grafologie maakt een studie van iemands handschrift en daar heel wat persoonlijkheidskenmerken uit kan halen. Het handschrift van iemand verraadt dus veel van zijn persoonlijkheid.De grafologie biedt je de mogelijkheid om mensen anders te zien dan dat ze zich misschien voordoen, want het handschrift van iemand legt zijn/haar innerlijk bloot.
Ons handschrift ontstaat uit de samenwerking tussen onze hersenen en onze handen. Hierbij worden we beïnvloedt door onze emoties, gevoelens en stemmingen die dan ook terug te vinden zijn in ons eigen, persoonlijke en unieke handschrift.

Een handschrift is net zo uniek als een vingerafdruk en bevat veel meer informatie dan menigeen beseft. Een mens zou zich anders kunnen voordoen dan hij/zij in werkelijkheid is, maar het handschrift zal zijn/haar ware aard naar boven brengen.

Schrijven is bewegen. Onze manier van bewegen wordt mede bepaald door onze emoties, gevoelens en stemmingen. Omdat ons handschrift het resultaat is van de samenwerking van hersenen en handen is die persoonlijke beweging ook terug te vinden in het schrift. Als u gestrest of kwaad bent zal uw schrift er anders uit zien.

Een getrainde grafoloog zal aan de hand van iemands handschrift onder andere uitspraken kunnen doen over de manier van denken, de mate van zelfvertrouwen, ambitie en doelgerichtheid, wilskracht, stabiliteit, tact en enthousiasme etc.
De grafoloog onderzoekt een handschrift op schriftkenmerken zoals bijvoorbeeld: druk, hellingshoek, woordafstand, grootte etc., die pas wanneer ze in het totaalbeeld van de analyse geplaatst worden, een beeld geven van het karakter van de schrijver.
De manier waarop de schrijver in het leven staat, is te vergelijken met de wijze waarop hij het blanco (én ongelinieerd) blad “in gebruik neemt”.

Een voorbeeld
De letter D vertelt iets over hoe goed iemand zijn woede kan uiten. En of iemand snel uit zijn vel springt of juist het geduld zelve is. Woede uiten is nodig, wanneer iemand zijn woede of irritatie niet uit maar opkropt kan dit tot psychosociale problemen leiden.

blog

De letter D bevalt twee belangrijke elementen: de stok/lus en het oog. Hoe groter de lus van de stok is (als deze aanwezig is), hoe opvliegender iemand is. En hoe groter het oog, des te toleranter iemand is.

Deze persoon heeft een sterk gevoel van onrechtvaardigheid en is gevoelig en onvoorspelbaar.
Deze persoon gaat behoorlijk rustig en kalm om met gevoelens van woede.
Deze persoon is net een schorpioen en heeft altijd wel stekende opmerkingen, is bang gekwetst te worden.
Deze persoon is iemand om dekking voor te zoeken, kan niet goed tegen onzin en wordt om kleinigheden boos.
Deze persoon lijkt moeilijk te kwetsen, maar diep van binnen doet het hem zeker wel pijn.
Deze persoon maakt ruzie om de meest zinloze en betekenisloze kwesties en is erg principieel.
Deze persoon is snel aangebrand, maar de woede verdwijnt ook weer heel snel.
Deze persoon spaart alle woede en irritatie op en gooit dit zonder waarschuwing naar buiten.

Indien er behoefte bestaat voor het stellen van vragen, mail me gerust.
Warme groet,
Amanda

Het mysterie van je geboortedag

Een boek wat al ongeveer een jaar bij mij in de kast staat is het “Het mysterie van je geboortedag” karakterbeschrijvingen voor elke dag van het jaar. Het is een gebruiksvriendelijke gids met karakterbeschrijvingen voor elke dag van het jaar. De analyses zijn gebaseerd op een door Gary Goldschneider ontwikkeld systeem, ‘personologie’ genaamd, dat stoelt op een combinatie van psychologie, geschiedenis en astrologie. Door dit systeem jarenlang empirisch te testen op duizenden mensen werd een verbazingwekkend helder en naar bleek accuraat beeld van 366 menstypen verkregen, één voor elke dag van het jaar.

De persoonlijkheidsbeschrijvingen worden niet alleen veelvuldig gebruikt door leken, maar ook door professionals als psychologen en astrologen, bij personeelsmanagement, in medische disciplines en zelfs bij de politie.
In tegenstelling tot de conventionele astrologie, waarin gebruik wordt gemaakt van posities, aspecten, transits en progressies, hoef je alleen maar de verjaardag te weten van jezelf of van de persoon in wie je geïnteresseerd bent (altijd leuk ). De hedendaagse astrologie, zoals gehanteerd in tijdschriften, kranten en boeken, is nogal generaliserend, omdat die zich alleen baseert op de twaalf tekens van de dierenriem. Met elke dag als een entiteit wordt daarin geen rekening gehouden. Vandaar dat veel mensen niet alleen hun eigen teken van de dierenriem kennen, maar ook zich in het dagelijks leven vereenzelvigen met de symboliek ervan.

Het Mysterie van je Geboortedag is het eerste uitgebreide naslagwerk waarin de astrologie van de zonnetekens (tekens van de dierenriem) een stap verder gaat, omdat de karakteristieken van elke dag afzonderlijk worden beschreven en niet uitsluitend op basis van het betreffende zonneteken.
De data die ten grondslag liggen aan het systeem van de personologie zoals gebruikt in Het Mysterie van je Geboortedag, zijn ontleend aan meer dan 14.000 verjaardagen, waaronder een paar duizend van personen die de auteur persoonlijk kent of heeft gekend en gedurende kortere of langere tijd heeft bestudeerd.

Door te kijken naar de karakteristieken van een groot aantal mensen die op eenzelfde dag geboren zijn en de samenhang daarvan met datgene wat we over hen weten, volgens de basisprincipes van de psychologie en astrologie, tracht personologie de vinger te leggen op bepaalde steeds terugkerende ideeën en daden, concepten en thema’s die op dezelfde dag geboren mensen met elkaar gemeen hebben – nu, in het geschiedkundig verleden en in de toekomst.
Lees alles over je unieke eigenschappen en ontdek je talenten, oefen op jouw geboortedag gebaseerde meditaties en kom zoveel mogelijk over jezelf of een ander te weten.

Ik heb er al vaak in gebladderd :), lijkt het jou leuk om jouw geboortedag uitgewerkt te ontvangen? Neem gerust contact op. Indien er behoefte bestaat voor het stellen van vragen, mail me gerust.

9200000027563422

Warme groet,
Amanda

Tenen lezen

In mijn puberjaren was er interesse in voeten en voetreflexologie, boeken overgelezen en zo ook ooit eens een boek gelezen over tenen lezen en dit ben ik altijd leuk blijven vinden. Vorig jaar kwam ik ergens een cursus tenen lezen tegen en heb mijzelf gelijk opgegeven. Vond de tweedaagse workshop zo leuk dat ik me ook opgegeven heb voor de verdiepingsvervolgcursus. Deze week ben ik dan ook geslaagd als erkend tenenanalist via stichting FuDaRe.

Het doel van tenen lezen is mensen een spiegel voor te houden. De tenenlezer geeft geen waarde-oordeel. Er bestaan geen goede of slechte tenen. Iemand is zoals hij is en dat is altijd goed. De tenenlezer observeert en constateert sterke en zwakkere kanten van iemands persoonlijkheid. Bij het tenen lezen letten we op een groot aantal kenmerken zoals afmeting, vorm, stand van de tenen ten opzichte van elkaar, verkleuringen en eelt.
De stand van de de teen kan wel veranderen, dat laat zien welk gedrag je aangeleerd hebt. Misschien ben je van nature bedachtzaam, maar heb je in de loop van je leven geleerd om sneller te reageren. In de aanhechting van je tenen zit er dan ruimte, maar de topjes van de tenen raken elkaar. Zo kunnen tenen op allerlei manieren veranderen. Ze kunnen krom of scheef groeien, volledig draaien, zichzelf verstoppen, of weer mooi recht groeien. Het laat allemaal zien hoe jij op dit moment in je leven staat.

Wat kun je ermee?
Zelfkennis vergroten. Tenen lezen laat zien waar je talenten en valkuilen zitten.

Relaties versterken. Bij relaties in de privé en/of werksfeer kan het verhelderend werken. Het geven van inzicht in jouw persoonlijkheid en die van de ander kan leiden tot meer wederzijds begrip en respect.

Opvoeding. Door het lezen van baby- en kindertenen krijg je als ouder inzicht in het karakter van je kind. Hierdoor kun je bewustere keuzes maken die aansluiten bij het kind en zijn ontwikkeling.

Handvatten voor de hulpverlener. Voor mensen die werkzaam zijn in de zorg – bijvoorbeeld met gehandicapten en dementerenden – kan tenen lezen handvatten aanreiken. Je leert de cliënt beter kennen, waardoor zorg op maat kan worden aangeboden.

Consult tenen lezen. Een consult tenen lezen duurt ca. 30 minuten. Een digitaal consult aan de hand van een foto kan ook.

Mini-consulten (10 min. per persoon) behoren ook tot de mogelijkheden. Tenen lezen is een originele activiteit die geschikt is voor diverse gelegenheden. Denk aan een vrijgezellenfeest, familiedag, team-building, buurtfeest of opening van een bedrijf. Een mini-consult per foto is tevens mogelijk.

tenen

Wanneer je meer wilt weten, mail me gerust of laat hieronder een berichtje achter.

Warme groet,
Amanda