De zomerzonnewende

De zomerzonnewende wordt al duizenden jaren lang op vele plaatsen op aarde gevierd. Het hoogtepunt van de zomer, de langste dag van het jaar 21 juni. Dit heidense feest wordt ook in Nederland gevierd. Bij deze jaarlijkse gebeurtenis, die ook bekend staat als Solstitium Aestivum (latijn voor zomerzonnestilstand) bereikt de zon, vanuit de aarde gezien, de meest noordelijke keerkring. De zon staat schijnbaar stil om zich het komende half jaar weer in zuidelijke richting te verschuiven waar de cyclus weer opnieuw begint rond 21 december bij de winterzonnewende.

Het vieren van de zonnewende heeft een heidense oorsprong. In de Saksische traditie en onder aanhangers van hedendaagse natuurreligies zoals wicca wordt de zomerzonnewende op 21 juni gevierd. Vooral onder jongeren is sprake van groeiende interesse in de heidense gebruiken van hun verre voorouders. De viering van midzomernacht werd in vroegere tijden gelinkt aan de zomerzonnewende. De mensen geloofden dat planten op midzomer geneeskrachtige en magische krachten hebben en hiervoor plukten ze op deze nacht. Vreugdevuren werden ontstoken om zich te beschermen tegen de duistere krachten waarvan werd geloofd dat ze vrij spel hadden vanaf het moment waarop het aantal uren daglicht opnieuw afnam. Oorspronkelijk werd Midzomer gevierd op 24 juni, drie dagen na de zonnewende. Tegenwoordig viert met veelal op 21 juni de zonnewende en midzomer samen.

Midzomer, ook wel Litha genoemd, wordt vooral gevierd in Germaanse landen waar het voortkomt uit het Germaanse heidendom. In Nederland wordt het niet heel groots gevierd, maar er zijn verschillende groeperingen die midzomervieringen organiseren. Bijvoorbeeld met een ritueel, een kruidenwandeling, of een drumcirkel. In Zweden echter wordt midzomeravond beschouwd als het grootste feest van het jaar. Midzomeravond wordt in Zweden gevierd op de vrijdag die het dichtst bij 21 juni valt. In Engeland is er elk jaar een grote opkomst te zien bij de paganistische midzomerviering in Stonehenge en ook in de heuvels van Cornwall wordt midzomer gevierd, met het aansteken van vreugdevuren en festiviteiten met veel eten en drinken. In Ierland wordt de avond Bonfire Night genoemd, ‘nacht van de vreugdevuren’. In veel steden vinden er het weekend voor of op midzomer concerten plaats en wordt vuurwerk afgestoken. Op het platteland worden op de heuveltoppen vreugdevuren ontstoken.

Ook in de Verenigde Staten kent men het midzomerfeest. In het hele land zijn er op en rond 21 juni festiviteiten. Veruit het grootste evenement vindt plaats in New York, met de NYC Midsummer viering in Battery Park.

Indien er behoefte bestaat voor het stellen van vragen, mail me gerust. Ook als je meer over een bepaald onderwerp wilt weten hoor ik graag van je.

Warme groet,
Amanda

 

Alchemie

Alchemie is een oude en geheime scheikunde die vooral in de middeleeuwen bedreven werd. Het was de voorloper van de chemie. De alchemie is een niet op zichzelf staande wetenschap, maar het is een onderdeel van de astrologie het werd omgeven met mystiek en rituelen. Er waren drie grote doelen van de alchemisten. Ten eerste wilde men gewone metalen in goud of zilver laten veranderen. Ten tweede was men op zoek naar het levenselixer, een drank die de drinker het eeuwige leven zou bezorgen, of in ieder geval het leven zou verlengen. Sommige alchemisten wilden ook nog een derde doel vervullen, namelijk het maken van menselijk leven. Een sleutelrol in de alchemie is een bepaalde stof, ‘Steen de Wijzen’ genaamd. Deze stof kon behalve steen, ook poeder of vloeistof zijn. De steen der wijzen kan dus metaal in goud of zilver veranderen en speelt ook nog een belangrijke rol in het maken van het levenselixer. Hoewel de technieken dubieus waren en vaak meer op goocheltrucs leken, was de alchemie in veel opzichten een voorloper van de moderne wetenschap, in het bijzonder van de scheikunde. De inzichten van de alchemisten kennen een geschiedenis die ver voor onze jaartelling zijn begonnen. Bij alchemie gaat het niet alleen om de steen der wijzen te maken, of het levenselixer. Het is allemaal gebaseerd op een levensfilosofie waarbij alles met elkaar in contact staat. Aristoteles koppelde de vier elementen aarde, water, lucht en vuur aan al het levende. Je kunt het dus in twee aspecten onderscheiden. Aan de ene kant ging het om een toegepaste wetenschap, een techniek, de bedoelingen waren praktisch en commercieel. Maar aan de andere kan is de alchemie ook een filosofie of een soort religie.

Het woord alchemie
Het Arabische woord, al-kîmiyâ, waarvan ons woord alchemie is afgeleid, gaat (via het Syrisch) terug op het Griekse chèmía, dat twee mogelijke oorsprongen heeft: ofwel gaat het terug op een Egyptisch woord (kamt, quemt, chemi) voor “zwarte grond” ofwel is het een afleiding van het Griekse werkwoord voor “doen vloeien/smelten” sc. van metalen, nl. cheîn, vandaar chumeia of chèmeia. Alternatieve benamingen voor de alchemie zijn: “het (Grote) Werk”, “de (Heilige/Goddelijke/Zwarte) Kunst”, “de Wijsheid”, e.a. Ook inzichtelijk kan de woordzin zijn, die in het Nederlands en Duits via de woorden Al en Chemie, op de chemie (het verbinden) van het ‘al’ duidt.

De basiselementen
De experimenten van de alchemisten waren gebaseerd op Aristoteles’ theorie van aarde, lucht, vuur en water. Zij geloofden dat alles uit een combinatie van deze elementen bestond. En dat deze elementen in de juiste dosering en met de juiste methodes getransmuteerd konden worden in om het even welke van de andere elementen. Water kon gemakkelijk worden omgezet in lucht door het te koken enz. Aangezien volgens deze theorie alles op deze planeet een combinatie van deze elementen is, werd het ook mogelijk geacht elk basismateriaal om te zetten in wat je maar zou willen. Natuurlijk werd goud bovenaan het lijstje van de meest gewilde materialen gezet.

Alchemie is gebaseerd op het geloof dat er vier basiselementen zijn—vuur, lucht, aarde en water—en drie essenties: zout, zwavel en kwik. Grote symbolische en occulte systemen werden gebouwd op deze zeven pilaren van alchemie. De grondslag van Europese alchemie, die floreerde in de Renaissance, zou de oude Chinese en Egyptische occulte literatuur zijn. De Egyptische god Thoth, gekend als Hermes Trismegistus, zou naar verluidt een van de boeken geschreven hebben die door de alchemisten als heilig worden aanzien. (Hermes, de allergrootste, was de Griekse god die als koerier werkte en de zielen van de doden aan Hades leverde.) Het boek in kwestie, Corpus Hermeticum, werd eerst verspreid in Firenze, Italië, rond 1455. Het werk staat bol van de magische bezweringen en toverformules en zou van Europese oorsprong zijn.

Lichamelijk
Maar de vier elementen konden ook in vier lichaamsvochten gevonden worden, namelijk slijm, bloed, gal en zwarte gal. Volgens de theorie zijn deze lichaamssappen bij een gezond persoon in evenwicht. Ziekte was het gevolg van een tekort of een overschot aan een van de sappen. De alchemistische experimenten richten zich dus ook op de overgangen van ziekte naar gezondheid en van ouderdom naar jeugd en uiteindelijk onsterfelijkheid.

Geestelijk
Verder gebruikten veel alchemisten de zoektocht naar deze formules als symbolen en metaforen voor de zoektocht naar morele volmaaktheid. Bijvoorbeeld ‘van lood goud maken’, dit zou een metafoor
voor een zuiveringsproces kunnen zijn; niet alleen het zuiveren van stoffen, maar ook het zuiveren van de menselijke geest. Het verkrijgen van het goud, “the greater stone” of de “steen der wijzen” zou synoniem kunnen zijn voor ‘verlicht’ raken. Het zou voor een alchemist dan ook nooit het doel zijn om rijk te worden met zijn/haar alchemistische kennis, het doel van de alchemistische processen is door een transformatie in de natuur mee te maken, zelf te transformeren naar een hogere staat van zijn. De reden dat alchemisten tegelijkertijd met het stoffelijke en het onstoffelijke experimenteerden was dat ze dachten dat succes op het ene terrein ook succes op het andere terrein betekende.

Steen der Wijzen
Vele eeuwen hebben westerse alchemisten gezocht naar de Steen der wat waarschijnlijk in werkelijkheid geen steen was maar een stof, waarvan alchemisten dachten dat ze die konden krijgen met goddelijke hulp, door bepaalde grondstoffen aan ingewikkelde chemische behandelingen bloot te stellen.

Wanneer de Steen der Wijzen maar eenmaal was ontdekt, zou slechts een kleine hoeveelheid van deze magische stof die bij een gewoon metaal werd gevoegd, dat metaal in goud veranderen. Ingenomen als geneesmiddel zou men zieken kunnen genezen en misschien zelfs onsterfelijk kunnen worden. Vandaar dat ook dikwijls de term Levenselixer werd genoemd. Of al deze experimenten ooit de Steen der Wijzen hebben opgeleverd is nooit bewezen (al zijn er wel zeer aannemelijke verhalen over) wel hebben ze in ieder geval een grote bijdrage geleverd aan de basis van de scheikunde zoals we die vandaag de dag kennen. Kennis over geneeskunde, scheikunde, filosofie of godsdienst werd beschouwd als eenheid. Alle verschillende takken waren verschillende kanten van die eenheid. Ze leiden naar een groter begrip van het “al”.

Symbolen
Ieder ding had een functie en was doordrongen van de universele geest. Het was deze geest die het geheim bewaarde en die de alchemisten probeerden te vangen om in de Steen der Wijzen onder te brengen. Venus stond bijvoorbeeld voor koper en de kleur groen, de duif en de mus en de kracht van de liefde. De alchemisten maakten veel gebruik van deze verschillende benamingen. Het leverde ook kant en klare code op, waarin een bepaalde naam door een andere werd vervangen. Omdat ze bang waren dat hun informatie in verkeerde handen terecht kwam schreven ze hun geschriften altijd in dubbelzinnige bewoordingen. Het geheimzinnige karakter van de alchemistische symboliek zorgde ervoor dat er veel verschillende verklaringen aan gegeven konden worden. Sommige symbolen konden worden uitgelegd als onderdeel van laboratoriumwerk, maar evengoed als een stadium van zielenleven of allebei. De alchemie maakte gebruik van een grote verscheidenheid aan symboliek die afkomstig was van de astrologie, godsdienst en magie. Enkele symbolen werden wel ontcijferd, maar die hebben nauwelijks bijgedragen tot een algemene handleiding. Een zwarte kraai betekende bijvoorbeeld een rottingsproces. Een duif gaf een sneeuwwitte stof aan die door zuivering werd verkregen en zo zijn er wel meer symbolen ontcijferd.

Alchemie in het heden
Hoewel we zouden kunnen denken dat alchemie in de huidige tijd niet meer bestaat is dat niet helemaal juist. De stoffelijke experimenten van de alchemie kunnen we terugvinden in vele exacte wetenschappen zoals scheikunde en natuurkunde, het zoeken naar een lang leven en onsterfelijkheid kunnen we terugvinden in bijvoorbeeld de zeer moderne nanotechnologie en de geneeskunde, het transformeren van elementen kan men terugvinden in nucleaire technologie en van de spirituele kant van de alchemie is via het hermetisme veel verweven geraakt in de New Age.

Indien er behoefte bestaat voor het stellen van vragen, mail me gerust. Ook als je meer over een bepaald onderwerp wilt weten hoor ik graag van je.

Warme groet,
Amanda

 

Ayahuasca

Wat is ayahuasca? Ayahuasca is een Zuid-Amerikaanse hallucinogene drank. De kleur is bruin/rood en de smaak is erg bitter. Een bijnaam is ‘la purga’ omdat de gebruiker tijdens de roes vaak moet overgeven en diarree heeft. Sommigen zien de Purga als een geestelijke en lichamelijke reiniging. Ayahuasca betekent slingerplant van de ziel; andere namen zijn yagé, hoasca, caapi. Indianenvolken uit het Amazonegebied gebruiken deze drank al eeuwenlang in magisch-religieuze rituelen. Ze zien het drankje als het belangrijkste medicijn van het oerwoud. Een drank dus met een sterk reinigende, helende & visionaire werking
Deze drank wordt al duizenden jaren ceremonieel gebruikt als medicijn voor lichaam en geest door de bevolking van het Amazonegebied. Ayahuasca heeft een sterk reinigende, helende en visionaire werking. Er wordt vaak gesproken over Madre Ayahuasca (Moeder Ayahuasca), omdat veel mensen de energie van Ayahuasca ervaren als een liefdevolle en vrouwelijke energie.
De laatste decennia heeft ayahuasca wereldwijd enorm gewonnen aan belangstelling en bekendheid. De drank wordt door therapeuten en sjamanen steeds vaker en met opmerkelijke resultaten ingezet bij hun werk.

Ayahuasca wordt gemaakt uit twee planten: de Psychotria viridis en de slingerplant Banisteriopsis caapi. De Psychotica viridis bevat de werkzame stof DMT. De Banisteriopsis zorgt ervoor dat DMT niet afgebroken wordt en lang blijft doorwerken. Als je DMT drinkt, zoals bij thee van ayahuasca, wordt de stof in de maag en lever afgebroken door zogenaamde MAO-enzymen. (monoamino-oxidase-enzymen), waardoor DMT de hersenen niet kan bereiken. De plant Banisteriopsis caapi bevat echter MAO-remmers (harmine, harmaline, en tetrahydroharmine). Zij remmen de werking van de MAO-enzymen. De afbraak van DMT door MAO wordt hierdoor tegengaan waardoor DMT het brein kan bereiken en de psychedelische effecten gevoeld worden.
In het Amazonegebied worden vaak nog veel meer planten met allerlei verschillende werkzame stoffen aan de drank toegevoegd. Dat gebeurt hier in Nederland vrijwel niet.

Bij gebruik van ayahuasca verandert je bewustzijnstoestand, waardoor je innerlijke waarneming heel sterk wordt. Je krijgt toegang tot diepere lagen van je bewustzijn, waardoor het mogelijk wordt om op een zeer intense manier te reflecteren op jezelf en op je leven tot nu toe. Dit gaat dieper dan de gemiddelde therapie, omdat zich tijdens je reis dingen kunnen openbaren, waar je niet bewust van was of kon zijn. Dat wat jij tot nu toe voor waarheid hebt aangenomen, kan zomaar heel anders blijken te zijn. Ayahuasca maakt je er bewust van wie je werkelijk bent.

Ayahuasca kan je geest bevrijden van stress, depressieve gevoelens, storende gedachten en zelfs van trauma’s. Dingen die je vanuit je verleden onbewust belemmeren in het nu, kunnen naar voren komen tijdens een ceremonie. Deze onbewuste, beladen emoties kunnen dan worden herbeleefd, verwerkt en losgelaten. De diepe innerlijke reis die je maakt onder invloed van Ayahuasca is voor velen de sleutel gebleken die de poort opent naar het onderbewuste. Ayahuasca laat je tijdens de reis zien wat voor jou belangrijk is. Natuurlijk kun je voor de ceremonie met vragen zitten, maar dat betekent niet dat ze hoe dan ook ‘behandeld’ worden. Ayahuasca brengt dat naar boven wat op dat moment van belang is, en waar je onderbewuste en jouw ziel op zoek naar is.

Je zult na het lezen van het bovenstaande begrijpen dat Ayahuasca, behalve verlichtend, ook zeer confronterend en uitdagend kan zijn. Het is goed je daarvan bewust te zijn als je overweegt aan een ayahuasca ceremonie deel te nemen. Het is belangrijk je af te vragen of je werkelijk bereid bent om diep in jezelf af te reizen en je problemen of wat je ook maar tegen kan komen onder ogen te zien.

Tijdens de ayahuasca ervaring zijn de 4 belangrijkste sleutelwoorden; overgave, vertrouwen, acceptatie en loslaten. Het is niet te voorspellen welke gebeurtenissen, trauma’s, inzichten, overtuigingen en de bijbehorende emoties er in jouw reis naar voren komen, maar je krijgt wat je aankunt en niet meer.

De manier waarop je naar jezelf, naar anderen en naar de wereld kijkt, kan in positieve zin spectaculair veranderen na een of meerdere ayahuasca ceremonies. Je staat krachtiger en bewuster in het leven. Oude problemen en negatieve gedachtenpatronen zullen minder op de voorgrond staan of zelfs helemaal verdwijnen. Er ontstaat ruimte waardoor je meer uit je leven kunt halen en meer kunt genieten.

Indien er behoefte bestaat voor het stellen van vragen, mail me gerust. Ook als je meer over een bepaald onderwerp wilt weten hoor ik graag van je.

Warme groet,
Amanda

Wat is de wet van Aantrekking?

Om te beginnen, alles in het universum bestaat uit trilling (zie ook http://blog.amandala.nl/2017/04/06/trillingsfrequentie). Dus alles wat jij uitzendt resoneert met gelijksoortige woorden, gedachten en emoties in je omgeving. En dat trek je dan naar je toe. Je huidige situatie is de som van al je gedachten, woorden en emoties uit het verleden. Want dat heb je naar je toe getrokken, bewust maar meestal onbewust. Er is dus overvloed, een universum zonder enige beperking. Jij kunt alles in jouw leven krijgen wat je maar wilt. Echt, alles is mogelijk. Hoe dan? Jouw gedachten en jouw gevoelens tekenen jouw energieveld. Dit energieveld trekt gelijke energievelden aan. Wat je zaait zult je oogsten. Het gelijke trekt het gelijke aan, of je het nu wilt of niet.
Verder is het nodig, om het principe van aantrekking te kunnen begrijpen, om af te rekenen met de leugen van schaarste. We leven in een overvloedig universum waar genoeg is voor iedereen. Als we denken in schaarste dan resulteert dit vaak in angst, gierigheid, strijd, agressie en ga zo maar door. Dit is helemaal niet nodig, en bovendien erg schadelijk voor jouw eigen welbevinden. Luister niet langer naar mensen die nog steeds in deze leugen geloven of doen alsof, om zo jou te kunnen controleren. Jij bent vrij, voel je vrij en denk vrij!

Wat doe je dus om datgene in jouw leven te krijgen wat je wilt? Fake it till you make it. Precies, wat je uitstraalt komt weer naar je terug. Denken en voelen alsof je hebt wat je wilt hebben, alsof het al in jouw leven is. Je zult het misschien niet onmiddellijk geloven, maar zo eenvoudig werkt het. Je hoeft het alleen maar echt voor de volle honderd procent te wensen. Het Universum zal antwoorden. Het kan niet anders. Het is een Universeel Principe. Het is wel belangrijk dat je hier echt in gelooft.

Voordat je begint met wensen kun je het beste eerst jouw energieveld schoonmaken. Laat alle negativiteit varen. Neem er afscheid van en kijk er niet meer naar om. Vul jezelf met dankbaarheid. Pak een vel papier en schrijf eens op waar je allemaal dankbaar voor bent. Bedank het Universum dat dit allemaal in jouw leven is gekomen. Hou deze dankbaarheid vast, vanaf het moment dat je dankbaar wakker wordt totdat je dankbaar gaat slapen. Waarom? Als jij iets voor iemand hebt gedaan, is het dan niet erg fijn wanneer die ander jou laat merken erg dankbaar te zijn? Jij zult deze persoon graag nog een keer helpen, of niet? Met het Universum werkt het precies zo.

Zo, jouw leven van overvloed kan nu beginnen. Slechts drie stappen neem je daartoe.

Stap 1:
Wees heel duidelijk in wat je precies vraagt aan het Universum. Visualiseer dit alsof het al in jouw leven is, dit is essentieel. Onze geest vormt de materie. Denk en voel je alsof het al werkelijkheid is. Vooral jouw gevoel is erg belangrijk. Via ons gevoel creëren we voortdurend de omstandigheden in ons leven. En een goed gevoel vertelt ons bovendien dat we goed bezig zijn. Voel je goed en weet wat je wilt, dat is de eerste stap. En formulier in het positieve, dus niet ik wil niet meer dat. Je trekt juist het verkeerde je aan. Je wilt dat …

Stap 2:
Heb een onwrikbaar vertrouwen in het Aantrekkingsprincipe. Soms heeft het Universum even wat tijd nodig om zich te herschikken zodat jij kunt krijgen wat je wilt. Of moet je zelf duidelijk krijgen wat je wilt? Maar niets in het Universum kan zich onttrekken aan dit principe. Zolang jouw energieveld duidelijk blijft maken wat jij wilt, dan kan het niet anders of dit zal gebeuren. Materieel of immaterieel, het maakt niet uit. Die perfecte liefde, een prachtig uiterlijk, duurzame gezondheid of vreselijk veel geld, voor het Universum zijn het allemaal niets anders dan energievelden die door die van jou worden aangetrokken. Wees ook niet langer jaloers op mensen die dit al hebben. Jouw tijd komt, denk positieve gedachten en ga voor jouw eigen doel.

Stap 3:
Neem met diepe dankbaarheid datgene in ontvangst wat je hebt gewenst te krijgen. Het is gelukt. Geniet van het leven in overvloed en houdt dit gevoel vast. Zo is het altijd bedoeld geweest om te leven op Aarde. Wees je bewust dat jij een prachtig spiritueel wezen bent. Draag waar mogelijk jouw steentjes bij aan een zuivere leefwereld voor iedereen.

Ik wens jou een overvloedig leven toe! Een overvloedig leven is dat zo simpel? Nee, natuurlijk niet. Maar alles valt te leren! Er zijn heel veel boeken en artikelen geschreven over deze wet. De wet omhelst zo veel meer dan beschreven is. Natuurlijk werkt het niet zo simpel als: denk positief en je krijgt alles wat je wilt. Er spelen ook factoren als je onderbewuste mee, en hardnekkige gevoelens als angst, wrok, woede of verdriet, die misschien jarenlang een deel zijn geweest van jezelf. Neem de tijd om duidelijk te krijgen wat je wilt en wat je nodig hebt. Leer vertrouwen te hebben. Richt je op dat wat je wilt en richt je aandacht op liefde en dankbaarheid.

Indien er behoefte bestaat voor het stellen van vragen, mail me gerust. Ook als je meer over een bepaald onderwerp wilt weten hoor ik graag van je.

Warme groet,
Amanda

Geuren en hun kracht

Geuren kunnen ons meevoeren naar alle fijne plekjes waar we ooit zijn geweest. Geuren roepen zoveel op dat ons reukvermogen misschien wel ons meest emotionele zintuig is. Hier spelen parfumhuizen handig op in. We scheiden uiterst subtiele geurstoffen af als we ons gelukkig, sexy, verdrietig, kwetsbaar of verdrietig voelen: dieren weten dit instinctief.
Aromatische oliën kunnen ons leven letterlijk veranderen door te zorgen voor een warmer huis, een aanlokkelijke werkplek waar we graag aan de slag gaan, meer romantiek in de slaapkamer en meer inspiratie. We reageren echter allen anders op verschillende geurgroepen – hout, bloemen, kruiden, hars, enzovoorts – en die reactie kan ons helpen onze eigen geurpersoonlijkheid te begrijpen.Lang geleden ontdekten onze voorouders de kracht van aroma. Zij begrepen dat bepaalde geuren effect hadden op de stemmingen van hun stam of clan. Bij verbranding (in een kampvuur of allerlei houtsoorten die voorhanden waren) hebben jeneverbes, wierookhars en olijfhout een opwekkend effect. Dennenhout en citrus geven kracht en moed. Het woord “parfum” geeft aan dat er par fume, door middel van rook, geuren worden afgegeven. Dit was de eerste vorm van wierook. Smeulende bladeren en kruiden werden al heel vroeg gebruikt om een plek schoon te maken, en te reinigen ook via religieuze rituelen. Dit is in alle religies en culturen over de hele wereld terug te vinden. Vreemd genoeg zijn geuren voor ons niet zichtbaar, maar zijn even voelbaar als zijden stoffen en zachte briesjes. Een verleidelijke schakel tussen geest, lichaam en ziel. Ons reukstelsel werkt heel complex, maar staat wel in verbinding met onze hersenen en daardoor met onze gevoelens en stemmingen. Het ene deel van het reukstelsel bevindt zich in de neus, tussen de wenkbrauwen, en maakt deel uit van de hersenen zelf.

In de aromatherapie worden essentiële oliën toegepast ter bevordering van de gezondheid. De oliën hebben zowel fysiek als psychologisch invloed op ons lichaam. Met aromatherapie probeert men het zelfhelend vermogen van het lijf te stimuleren en de aanwezige levensenergie te ondersteunen.
Essentiele oliën, ook wel etherische oliën geheten, bevatten de vluchtige bestanddelen van bloemen, planten, wortels, zaden, vruchten houtsoorten of harsen. Deze oliën beschermen de plant tegen ziektes en zorgen dat deze specifieke eigenschappen heeft. Bovendien bevat de essentiële olie de levenskracht van het organisme. Dat is ook de reden waarom de impact op zowel ons lichaam als geest zo groot is.

Essentiële oliën worden uit geurige, geneeskrachtige planten gewonnen waardoor de levenskracht in de vorm van olie kan worden overgedragen. Vooral om lichaam en geest in evenwicht te houden of om het lichaam tot zelfgenezing aan te sporen. Ze activeren het immuunsysteem en herstellen het evenwicht.
Elke olie bezit specifieke eigenschappen en toepassingen die ook nog individueel verschillend uitwerken. We kennen allemaal wel de kalmerende en ontspannende werking van lavendel. Maar wist je dat lavendel ook insecten verdrijvend is en zorgt voor betere leerprestaties.

44674

Steek dus gerust nog een wierookje aan, geurkaasje op of zet je aroma diffuser aan of wat dacht je van jezelf te verwennen met een geurig bad … je hebt het verdient.

Indien er behoefte bestaat voor het stellen van vragen, mail me gerust. Ook als je meer over een bepaald onderwerp wilt weten hoor ik graag van je.

Warme groet,
Amanda

Betekenis Pasen

Van oorsprong is Pasen een heidens feest, oftewel een feest van niet gelovigen. Pasen is oorspronkelijk het lentefeest ter ere van de godin van licht en lente: Eastre. Sommigen beweren dat het de godin Ostara betreft. Het is twijfelachtig of deze godin ooit bestaan heeft. Zowel de naam Ostara (Oudengels: Eostre) als de Duitse en Engelse benaming voor Pasen, “Ostern” en “Easter”‘, zijn te herleiden tot het Oergermaanse woord voor het oosten. Op de zondag na de eerste volle maan in de lente is het Pasen. Het feest werd gehouden om de vernieuwing van het leven in de lente te vieren. Daarom zijn vruchtbaarheidssymbolen, zoals hazen en eieren, erin opgenomen. Pasen is dus oorspronkelijk geen godsdienstig feest.

Later heeft Pasen voor gelovigen een eigen betekenis gekregen die overigens wel aansloot op de oorspronkelijke betekenis. De godsdienstige betekenis van Pasen is de viering van de opstanding van Jezus Christus. In bijna alle landen in de wereld wordt Pasen gevierd. Maar de manier waarop Pasen wordt gevierd, is voor ieder land verschillend. Spiritueel gezien is het Paasfeest het feest van spiritueel ontwaken. Net zoals in het voorjaar de hele schepping ontwaakt en overal nieuw leven ontstaat. Zo is het Paasfeest symbool voor een spiritueel ontwaken. In het grote spirituele plan van God gaat de spirituele ontwikkeling van de mensheid ook door seizoenen.

Joodse oorsprong
Van oorsprong is het Paasfeest een Joods feest waarbij de Joden vierden dat ze uit de slavernij uit Egypte werden bevrijd. In de nacht dat ze werden bevrijd moesten ze een lammetje slachten en het bloed op de deurpost smeren. De engel des verderfs zou dan bij hen voorbijgaan en alleen bij de Egyptenaren de eerstgeborene doden. Het Hebreeuwse woord Pesach (Pasen) betekent dan ook letterlijk: voorbijgaan zonder aan te raken. Vandaar ook het Engelse Pass-over voor Paasfeest.

Christelijke betekenis
Jezus wordt door de Christenen gezien als de vervulling van het Joodse Paasfeest. Jezus is het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Jezus is het spirituele Paaslam. Door het bloed van Jezus, het Lam aan te brengen op ons leven, gaat het oordeel aan ons voorbij en komen we vrij van de slavernij aan het aardse leven. Het Paasfeest is het feest van de opstanding van Jezus uit de dood waardoor ook wij door het geloof in Jezus mogen opstaan uit de spirituele dood en nieuw goddelijk leven ontvangen vanuit de herstelde relatie met God.

De viering van het Paasfeest is zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament het centrum van waaruit de samenhang van de Schrift gezien kan worden. Het Paasfeest is het centrum van ons geloof, dat het een overwinning is op de dood.
Het Paasfeest is het oudste christelijke feest dat wij kennen. En dus zijn van het Paasfeest belangrijke impulsen uitgegaan voor de ontwikkeling van de feestkalender in het algemeen. Voor dit feest zijn verschillende namen gangbaar: Pascha, Pasen en Paasfeest. Men stelt voor, om Pascha de Griekse versie van Pesach, voor het joodse feest te gebruiken, terwijl men Pasen en Paasfeest voor het christelijk feest zou moeten handhaven.

De vroege christenen moeten ook het Joodse Pascha gevierd hebben, maar die viering is nu praktisch geheel verdwenen. Op het Concilie van Nicéa in 325 werd eveneens de ontkoppeling van Pesach en Pasen aanvaard. De gemeenschappelijke paasdatum van de kerk is een duidelijke afgrenzing tegen het joodse Pascha. De viering van Pasen in de christelijke gemeente heeft wortels in het Nieuwe Testament, maar de precieze ontwikkeling van het feest ligt in het duister. Voor ons gevoel moet Paasfeest vanaf Jezus’ opstanding uit de dood, toch jaarlijks gevierd zijn. De werkelijkheid is bepaald genuanceerder geweest. Pasen blijkt niet eerder dan in de eerste helft van de tweede eeuw als jaarlijks terugkerend feest te worden gevierd, en daarbij wordt niet in de eerste plaats Jezus’ opstanding maar vooral zijn dood herdacht.

Deze nadruk op de dood van Jezus, en van hieruit op Zijn opstanding, horen wij Melito van Sardes leggen in een paaspreek rond het jaar 165, wanneer hij het woord “pascha” verbindt met het Griekse werkwoord “paschein”, dat “lijden” betekent. Melito echter tekent het lijden van Jezus niet gescheiden van Zijn verheerlijking, zoals in latere tijden Goede Vrijdag van de paasmorgen wordt losgemaakt, om daarmee tot een zelfstandige gedenkdag uit te groeien.
De oudst bekende viering van een jaarlijks Paasfeest op de eerste dag van de week valt inderdaad op de zondag die volgt op de veertiende van de maand Niesan.
Op het Concilie van Nicéa wordt om motieven van verlangde eenheid van de christenen besloten, dat de paasdatum voortaan zal zijn op de eerste zondag na de eerste volle maan na de lente-nacht-evening (globaal gesproken: 21 maart).
Het gaat voortaan dus om een drievoudige berekening: de datum van de paasviering heeft te maken met de zeven-dagen-week, met de maancyclus en met het zonnejaar.

Een ander gebruik met Pasen zijn de paasvuren. De ontstaansperiode hiervan is onbekend. De bedoeling van de vuren is het verjagen van de demonen van de winter. In het oosten van Nederland en het aangrenzende westen van Duitsland, het woongebied van de Saksen, is dit gebruik nog altijd een levendig onderdeel van Pasen. De paashaas en paaseieren illustreren goed hoe voorchristelijke elementen opduiken in de christelijke riten. Zo worden paaseieren opgehangen in de bomen, hetgeen een overblijfsel is van de heilige-boom cultus uit de Germaanse traditie. Deze symbolen ziet men ook in andere lentefeesten zoals Beltane en feesten van regeneratie die aanmerkelijk ouder zijn dan de christelijke versie, maar waar deze laatste wel op steunt. Zo is er ook de oude symboliek van de mythe van Adonis, een jaarlijks stervende en herrijzende god. Als zijn geliefde werd Aphrodite, de godin van de liefde, genoemd.

Ik wens je een vrolijk Pasen!

Indien er behoefte bestaat voor het stellen van vragen, mail me gerust. Ook als je meer over een bepaald onderwerp wilt weten hoor ik graag van je.

Warme groet,
Amanda

Trillingsfrequentie

Alles in het universum is altijd in beweging, ongeacht of het vast, vloeibaar of gas is. Energievelden wisselen energieën en informatie uit met elkaar. Wij mensen, net als alles om ons heen, bestaan uit energie met een trillingsfrequentie/trillingsgetal. De frequentie kan nogal wisselen, dit wordt namelijk beïnvloed door diverse factoren, zoals de toestand van je fysieke lichaam, je emoties en je gedachten. Ieder ding dat ontstaat is te herkennen aan zijn eigen unieke trillingsfrequentie. Als je trillingsgetal laag is, trek je daarom negatieve ervaringen aan. Zo kun je in een neerwaartse spiraal terechtkomen. Door je trillingsgetal bewust te verhogen – door bewust te zijn van je emoties, van de mensen met wie je je omgeeft, en van hetgeen je eet enz. bevrijd je jezelf van negatieve vibraties.

Alles vibreert en is in beweging, alles wat dus bestaat trilt. Energie is beweging, energie is trilling en energie is nooit in rust. Deze trillingen manifesteren zich in vele vormen en deze vormen bestaan dankzij trilling patronen. Alles rondom ons heeft een eigen trillingsfrequentie. Omdat alles bewustzijn heeft, is het ook omkeerbaar. Iedere trilling kan ook weer worden teruggetrild . Iedereen heeft een persoonlijke trillingsfrequentie die onthult wie je bent. De energiewereld van onze geest, gedachten en emoties worden vaak over het hoofd gezien, terwijl werkelijk alles in het leven doordrongen is van vibrerende energie.

Als dingen zeer langzaam trillen maken ze geen geluid. Als de trilling wordt verhoogd beginnen we lagere tonen te horen. Als de trilling heel hoog is kunnen we het geluid wellicht niet meer horen omdat het zich verplaatst heeft voorbij ons vermogen om de frequentie waar te nemen. Deze neem je waar met je vijf zintuigen. Het lichaam bestaat ook uit materie, de energieën die in het hart en hoofd wordt ervaren veroorzaken vallen onder deze definitie. Uit het licht wordt dus alles geschapen. De grootste macht bevindt zich dus in het licht.

Hogere trillingen verteren en transformeren lagere trillingen. Licht is liefde en daarmee onthult “liefde overwint alles” een van de grootste mysteries van de schepping. Hoe meer licht iemand heeft, hoe hoger de trilling. Die je weer in staat stelt je leven te beheersen en de volmaakte werkelijkheid om ons heen te manifesteren. Iedereen heeft dus een eigen uniek geluid en dat perfecte geluid is wie we werkelijk zijn. Trillingen beïnvloeden niet alleen onszelf maar hebben ook hun effect op de mensen om ons heen. Hoge of lage trillingen kunnen in anderen resoneren en soortgelijke trillingen opwekken. Ga maar eens na voor jezelf. Als je gedachten uitzendt van nijd, kritiek, haat of jaloezie dan worden dezelfde gedachte gewekt en teruggestuurd door anderen. We hebben dus de macht om te kiezen!!

Wat beïnvloed onze trilling?
Gedachten/emoties, woorden en handelingen, ook van anderen. De negatieve gedachten en handelingen van anderen moeten we niet laten doordringen in onze gevoelens of mentale gesteldheid. We moeten voorkomen dat we de lagere trillingen die door anderen worden uitgezonden gaan overnemen. “Nietsnut, je kunt niets, je bent lelijk, je bent dik, dat gaat je nooit lukken. Verstoringen in ons leven/levensstijl, tv, radio en lawaai.
Als we nu dus weten dat we zelf kunnen scheppen is het belangrijk om onze energie te veranderen naar een hogere trilling. Door ons bewust te worden van dat wat we denken, voelen, spreken en doen een grote invloed heeft op ons leven. Denk positieve liefdevolle gedachten en meer licht (liefde). Zoals je naar de wereld kijkt, kijkt de wereld naar jou.

We moeten verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen daden en niet blijven hangen in een slachtofferrol, onze levensstijl aanpassen en onze angsten doorzien en doorbreken. Wanneer we inademen nemen we trilling tot ons, wanneer we naar muziek luisteren zijn we in wisselwerking met frequenties. Wanneer we nadenken, gebruiken we de kracht van frequentie die ons helpt onze gedachten te uiten. Wat je voelt, ervaart, denkt, zegt en doet, heeft energie en dus invloed op energievelden van mensen en plaatsen rondom ons. Dus neem regelmatig de tijd om hierover na te denken.

Laag of hoog trillingsgetal
Energie heeft een hoog of een laag trillingsgetal. Emoties zoals woede en jaloezie bijvoorbeeld hebben een laag trillingsgetal, terwijl liefde en plezier weer een hoge trillingsfrequentie hebben. Hetzelfde geldt voor ons eten en drinken: alcohol heeft een lagere trillingsfrequentie dan een vers biologisch appeltje (yup echt). Eet je gezond fruit in plaats van dat je alcohol drinkt of eet je biologische groente in plaats van vlees van een dier dat geleden heeft, dan zal je energie dus hoog blijven wanneer je dit nuttigt. Dat verklaart mede waarom je energiepeil zo kan verschillen na het eten van bepaalde voeding.
Jouw persoonlijke trillingsfrequentie trekt trillingen van gelijke hoogte aan. Als je trillingsgetal laag is, trek je daarom negatieve ervaringen. Zo kun je in een neerwaartse spiraal terechtkomen. Door je trillingsgetal bewust te verhogen, door bewust te zijn van je emoties, van de mensen die om je heen zijn, en van hetgeen je eet etc. bevrijd je jezelf van negatieve vibraties.

Er zijn verschillende manieren om je trillingsfrequentie te verhogen: via je ademhaling, door belemmerende overtuigingen positief om te buigen en door jezelf te voeden met gezonde gewoontes. Zet die telefoon eens uit en ga een uur wandelen, doe dingen die jij leuk vindt en wees lief voor jezelf en voor een ander. Bovendien ontwikkel je zo een bewuste gevoeligheid die je kunt gebruiken om rechtstreeks via vibraties informatie op te pikken: je intuïtie wordt steeds scherper.

Indien er behoefte bestaat voor het stellen van vragen, mail me gerust. Ook als je meer over een bepaald onderwerp wilt weten hoor ik graag van je.

Warme groet,
Amanda

Yoga werkt

De dag weer heerlijk begonnen met een dik uur yoga (via #yogaonline), je voelt je er herboren door. En voor mij is het het ideale middel om het gewoon thuis te kunnen doen wanneer het mij uitkomt ;). Yoga heeft mij geholpen om mij meer bewust te zijn van mijn emoties en gedachten en na een stressdag helpt het mij zeker ontspannen (en waarom doe ik het dan niet iedere dag, tja daar werk ik nog aan).

Wat is yoga?
Het woord yoga komt uit het Sanskriet en betekent ‘eenheid’ of ‘samenbrengen’. Yoga ontstond ruim 4.000 jaar geleden in India. Het was een manier om tot een diepere staat van meditatie te komen. Het aannemen van asana’s (houdingen) in een opeenvolgende reeks is slechts een klein onderdeel van de complete yogafilosofie. Het is wel één van de eerste uitgangspunten: door je bewust te worden van je lichaam, creëer je ook inzicht in de werking van je geest. Het is meer dan alleen ademhalingsoefening en tegenwoordig zijn er vele manieren en stromingen.

Waarom yoga?
Veel mensen gebruiken yoga om stress te verlagen. Ook wordt het vaak gebruikt om  aan ontevredenheid met jezelf te werken, nervositeit, gespannenheid of depressie. Yoga leert ons om lichaam en geest, en om geest en bewustzijn met elkaar in balans te brengen. De oefeningen (Asana’s) geven kracht en energie en zorgen voor een algeheel prettig gevoel van ontspanning. Juist in drukke tijden is yoga een goede manier om rust en ontspanning te krijgen. Niet voor niets ervaren veel mensen tijdens yogalessen voor het eerst in hun leven hoe druk het is hun hoofd, hoeveel ze van zichzelf moeten en hoe moeilijk het is om écht aandachtig te zijn. Yoga is in die zin al een confrontatie met jezelf en daagt je uit om je verder te ontwikkelen.

Eenvoudig
Vaak is het er idee dat yoga vooral draait om het doen van gecompliceerde en ongemakkelijke lichamelijke oefeningen. Het tegendeel is waar. Natuurlijk zijn er veel asana’s waarvoor de nodige kracht en lenigheid nodig is, maar wie begint met yoga merkt al snel dat de meeste klassieke yoga-oefeningen tamelijk eenvoudig zijn uit te voeren. . Uitzonderingen daar gelaten natuurlijk ? en oefening baart kunst. Als je meer tijd hebt kun je wat uitgebreidere oefeningen doen maar ook als je weinig tijd hebt kun zijn er leuke series om te doen

Yoga werkt
Yoga is voor iedereen. Voor kinderen, voor jongeren, zwangere vrouwen, volwassenen en ouderen. Iedereen doet het. Over de hele wereld, en weet je waarom, omdat Yoga werkt!

De voordelen op een rijtje:

  • geeft een betere lichaamshouding
  • zorgt voor lichamelijke ontspanning
  • vergroot het vermogen om te genieten in het nu
  • zorgt voor een groter bewustzijn van het lichaam en geest
  • vermindert impulsieve reacties op emoties en gedachten
  • vergroot het voelen, denken en handelen en spreken vanuit het hart

Cursus Tachyon Energie (Reiki)

Eerst nog even wat is Tachyon energie?
Er zijn grote veranderingen gaande. De energetische trilling op Aarde is enorm aan het stijgen. Deze trilling verhoging verhoogt ook ons collectief bewustzijn, en zal daardoor op termijn de gehele maatschappij omvormen naar een niveau dat ons nieuwe bewustzijnsniveau weerspiegelt. Regeringsvormen, wetenschap en religie zullen daarin meegaan, en zich gaan stoelen op de principes die bij dat nieuwe bewustzijnsniveau horen. Principes als éénheid, liefde, gelijkheid en harmonie. In de wetenschap zullen door het nieuwe denken nieuwe positieve technieken aangeboord worden, met name op het gebied van energie. Eén van deze energieën is Tachyon.
Tachyon gestructureerde energie is een naam die voor velen onbekend is. Dit heeft enkel te maken met woordgebruik, deze energie ligt aan de basis van ons bestaan. Misschien is de naam oer energie een stuk bekender. Eigenlijk is tachyon gestructureerde energie bijna hetzelfde als de basisenergie van waaruit het universum opgebouwd is.

Tachyon gestructureerde energie is een naam die voor velen onbekend is. Dit heeft enkel te maken met woordgebruik, deze energie ligt aan de basis van ons bestaan. Misschien is de naam oer energie een stuk bekender. Eigenlijk is tachyon gestructureerde energie bijna hetzelfde als de basisenergie van waaruit het universum opgebouwd is.

Tachyon harmoniseert ons energieveld op het diepste niveau. De holistische (emotioneel, fysiek, mentaal en spiritueel) werking die hiervan uitgaat, straalt door naar alle niveaus van ons wezen. Dit bevordert niet alleen onze gezondheid, maar brengt ook substantiële spirituele groei en energetische bescherming. De mogelijke therapeutische effecten van de Tachyon energie zijn daardoor eindeloos!
De energie zuivert van binnenuit, en brengt orde daar waar de chaos heerst. Daarmee werkt het helend, reinigend, beschermend en stimulerend op alle niveaus van ons wezen. Je kunt dan zeggen, dat geldt toch voor elke holistische therapie, maar de Tachyon energie werkt dieper dan welke andere vorm ook, tot op het diepste niveau. En daarbij geldt: hoe dieper de oorzaak van een probleem ligt, hoe meer positieve doorwerking de wegname van de oorzaak van het probleem heeft naar alle bovenliggende niveaus waarop het probleem zich manifesteert.

De Tachyon energie kan met het stimuleren van éénheid binnen ons energieveld een aardige opruiming in gang zetten. Op de eerste plaats kunnen zich lichamelijke ontgiftingsverschijnselen voordoen, als zweten, hoofdpijn, grieperigheid, duizeligheid en diarree. Maar dit gebeurt echter niet alleen op fysiek niveau. Ontgiften wil eigenlijk zeggen: uit ons systeem werken. In de opruiming kunnen ook disharmonische emoties en overtuigingen naar de oppervlakte gedwongen worden om getransformeerd te worden. Het karakter van de tachyon-energie veroorzaakt een soort van multidimensionale ontgifting, waarbij men dus ook rekening moet houden met de mogelijkheid geconfronteerd te worden met emotionele en mentale processen, waarin men uitgedaagd wordt anders naar de wereld te gaan leren kijken.

Een belangrijk verschil met andere kosmische energieën zoals Reiki, is dat het hier niet alleen gaat om een energie die je aanroept en waarin je een kanaal vormt, en welke je bijvoorbeeld via handoplegging toepast. De werkwijze is eerder dat je met je intentie een object aanwijst om opgeladen te laten worden (er een “antenne” van te maken), waarna het direct indaalt in dat object, zonder dat we daarin zelf als een tussenschakel of “doorgeefluik” fungeren (het kan overigens wel gevoeld worden). Een voorbeeld hiervan is tachyonwater.

Zelf ga ik hierover een cursus geven vanaf april. Ben je geïnteresseerd in de cursus? Wil je graag een steuntje in energietoevoer, cel verjonging, herstel, en past dit bij op dit moment op jouw spirituele pad? Ben je niet bekend met energie werk? Je leert in deze cursus hoe je er mee kunt werken.

Indien er behoefte bestaat voor het stellen van vragen, mail me gerust. Ook als je meer over een bepaald onderwerp wilt weten hoor ik graag van je.

Warme groet,

 

Amanda

 

 

Tel je zegeningen, het liefst iedere dag

Sterrenbeeld Vissen

Omdat er veel mensen, in mijn omgeving (inclusief ikzelf :)) eind februari jarig zijn, ditmaal een stukje over het sterrenbeeld Vissen (20 februari – 21 maart). Vandaag is ook de geboortedag van mijn vader, hij is er al jaren niet meer maar was ook een echte Vis.

De Vis is iemand die vaak ondoorgrondelijk is. Voor de buitenwereld komt de Vis nogal kleurloos over en niet echt communicatief. De Vis zal zich niet snel blootgeven en het duurt vaak een lange tijd voordat je de Vis echt goed leert kennen. Maar als je de Vis eenmaal goed hebt leren kennen kan je er een goede relatie of vriend aan over houden. Vissen zijn zachte, tere wezens met een zinnelijke uitstraling, die het andere geslacht al gauw in de ban slaat. De diepte van hun gevoelens en hun inlevingsvermogen maken vooral op sterkere tekens veel indruk, omdat die aanvoelen dat ze tot zulke diepgaande gevoelens niet in staat zijn. Hun geluksremmers zijn hun chaotische, ongestructureerde manier van leven en werken en hun gebrek aan realiteitszin. Vissen hebben vaak geniale en wijze ideeën, die ze in het beroep naar boven kunnen brengen, ze hebben echter een tweede persoon nodig die hun geniale ideeën sorteert en controleert of ze uit te voeren zijn.

Algemene eigenschappen van het sterrenbeeld Vissen
Mensen die geboren worden onder het sterrenbeeld Vissen hebben een vriendelijke, geduldige en meegaande natuur. Ze hebben veel gulle kwaliteiten en zijn aardig, goedgehumeurd en mededogend. Ze kunnen de gevoelens van de mensen om zich heen goed aanvoelen en reageren met veel sympathie en tact op het lijden dat ze zien. Ze zijn terecht heel populair bij verschillende soorten mensen, voornamelijk vanwege hun rustige, hartelijke en onderdanige natuur, waardoor ze sterkere en uitbundigere persoonlijkheden niet bedreigen of uitdagen.

Vissen aanvaarden de mensen en omstandigheden om zich heen in plaats van dat ze proberen die aan te passen aan zichzelf, en ze wachten geduldig tot problemen zichzelf oplossen in plaats van dat ze moeite doen om ze op te lossen. Ze zijn eerder druk bezig met de problemen van anderen dan hun eigen problemen.

De Vis is gevoelig en chaotisch
Praktisch gezien kan de Vis nogal slordig zijn. Het lijkt erop dat de Vis niet altijd goed grip heeft op zijn leefomstandigheden. De Vis vindt het aardse leven vaak nogal zwaar. De Vis weet ook van de dagelijkse beslommeringen een chaotisch bestaan te maken. Zo kunnen ze van tijd tot tijd ook nog weleens het overzicht verliezen. Maar als je de Vis kan motiveren zullen zijn prestaties groots zijn. De Vis vindt het moeilijk te accepteren als er iets mis gaat. De Vis zal ook niet snel tegen de stroom in gaan zwemmen. Dat doet hij van nature al niet. De Vis is makkelijk te beïnvloeden en zij geven niet snel hun eigen mening. Ze zijn ook vaak te goed van vertrouwen en geloven bijna iedereen. Maar het gezonde verstand van de Vis zal hem snel laten zien dat niet iedereen te vertrouwen is. En als je de Vis bedriegt zal hij zich tegen je keren.

Vissen zijn gevoelige mensen en zijn introvert en erg kwetsbaar. Daarom leeft de Vis vaak een beetje teruggetrokken. Dat doet hij alleen maar om zichzelf te beschermen. Als de Vis slecht nieuws ontvangt kan hij totaal uit het veld geslagen zijn.
Vissen hebben de neiging om zich terug te trekken in een droomwereld. Maar als ze deze droomwereld uiten met hun aangeboren creatieve talenten, zullen ze hier veel bevrediging uit halen en kunnen ze er zelfs beroemd of rijk mee worden. Ze zijn ook heel veelzijdig en intuïtief, zijn vlug van begrip, observeren en luisteren goed, en staan open voor nieuwe ideeën en omgevingen. Als al deze factoren gecombineerd worden, kunnen ze leiden tot een opmerkelijke creativiteit in de literatuur, kunst en muziek.

Ze hebben ook een bijna mediumachtige gave, waardoor ze vaak het gevoel hebben dat hun inspiratie wordt toegefluisterd. Zelfs als ze zich niet creatief kunnen uiten, hebben ze een meer dan gemiddeld instinct en liefde voor schoonheid in kunst en de natuur. Ook hebben ze een heimelijke waardering voor luxe en plezier, en een verlangen voor nieuwe prikkelingen en reizen naar verre, exotische oorden.

Het sterrenbeeld Vissen in relaties
Mensen die geboren zijn onder het sterrenbeeld Vissen zijn nooit egoïstisch in hun persoonlijke relaties en geven altijd meer dan ze van hun vrienden vragen. Op seksueel gebied zijn ze zeer delicaat, en de meeste Vissen zouden alleen een relatie aangaan als hun partner op dezelfde golflengte als hen zit. Helaas kunnen ze makkelijk misleid worden door een geliefde die hen gevoelvol verleid en hen daarna weer verlaat. Desondanks zijn ze intens loyaal en huiselijk en zullen ze trouw aan hun partner blijven. Een valkuil voor de Vissen is dat zij zichzelf kunnen verliezen in een relatie.

Vissen passen het beste bij de volgende sterrenbeelden: Stier, Kreeft, Schorpioen en Steenbok.
En het slechts bij de sterrenbeelden: Waterman, Ram, Maagd, Tweelingen, Boogschutter, Leeuw en Weegschaal. En matcht je sterrenbeeld niet? Ach echte liefde overwint alles ;).

Het sterrenbeeld Vissen en werk
Qua beroep kunnen ze beter zelfstandig of in ondergeschikte posities werken. Ze zouden bang zijn om meer dan een kleine afdeling te managen, omdat ze zich altijd zorgen zouden maken dat het in een ramp zou eindigen. Het kunnen ook redelijk goede secretarissen of boekhouders worden.

Veel architecten en advocaten zijn geboren onder het sterrenbeeld Vissen, en wanneer ze hun creatieve talenten combineren met hun gave om te imiteren en zich in te leven in de gevoelens van anderen, kunnen Vissen ook goede acteurs worden en hier veel voldoening uit halen. Door hun paranormale en spirituele kwaliteiten kunnen ze ook een carrière vinden in de kerk of als medium of mysticus.

Ze kunnen hun creativiteit ook goed uiten als cateraar of kok en men zegt dat het goede detectives kunnen zijn omdat ze zich goed kunnen inleven in de geest van criminelen. Door hun levendige veelzijdigheid en onvermogen om zich te veel op één project te concentreren, kunnen Vissen vaak makkelijk meer dan één beroep tegelijk beoefenen.

Vissen leven ook volgens hun eigen verwachtingspatroon. Ze verwachten ook dat alles zo zal lopen zoals ze gedacht hadden. Maar die verwachtingen zijn vaak hun eigen ingevingen en niet altijd heel realistisch. Vissen zijn soms wel een beetje wereldvreemd. Eigenlijk hebben de Vissen daar zelf het meest last van.

Zwakke punten Vissen
Het sterrenbeeld Vissen heerst over de voeten, lever en lymfvatenstelsel, en mensen die onder dit teken geboren worden, kunnen snel last krijgen van bloedarmoede, steenpuisten, zweren en andere huidziekten, oogontstekingen, ontstekingen, zware menstruatie en voetaandoeningen.

Indien er behoefte bestaat voor het stellen van vragen, mail me gerust.

Warme groet,
Amanda