Reiki

Wat is Reiki?
In het kort is Reiki een oude oosterse heelkunst, waarvan al sprake is in de oude 2500 jaar oude Sanskriet-teksten. In 1922 werd Reiki herontdekt door de Japanse monnik, Dr. Mikao Usui.
Het woord Reiki bestaat uit 2 Japanse karakters. Rei betekent universeel of begrensd en Ki betekent levensenergie of vitale kracht. Reiki is een methode om jezelf en anderen energie te geven die door het lichaam of de geest gebruikt wordt om te verbeteren (universele levensenergie die stroomt door alles wat leeft). Deze energie is dezelfde energie waardoor jij en alles wat leeft blijft leven. Reiki helpt lichaam en geest zichzelf te genezen!

De Reiki-energie is ‘intelligent’ en bepaalt zelf wanneer en wat er in lichaam of geest gebeurt en komt altijd ten goede van de ontvangende partij. Het kan dus best gebeuren dat eerst je maag van streek raakt voordat je hoofdpijn verdwijnt. Dit komt omdat Reiki van binnen naar buiten geneest. Het is ook mogelijk dat eerder doorgemaakte ziekte opnieuw naar boven komen of dat emotionele of mentale zuivering, oud zeer naar boven brengt zodat dit verwerkt kan worden. Reiki heeft nooit negatieve gevolgen, de noodzakelijke gevolgen van de behandeling zijn altijd van korte duur. Het gebruiken van Reiki geeft je meer energie. Het verhogen van de energiebalans hangt echter niet af van Reiki. Ook het eten van het juiste voedsel (dat de juiste energie bevat) en het soepel en vrij houden van het fysieke lichaam door voldoende beweging zijn van groot belang.

De hoeveelheid energie die stroomt, is afhankelijk van het niveau van de ‘Reiki-gever’ en de ontvankelijkheid van de ontvanger. De ontvanger kan in principe de energie weigeren, al zal dat slechts sporadisch gebeuren. Een inwijding in Reiki is voor het leven. Ook als je een tijd niet bewust actief bent met Reiki is het voldoende om weer je handen bewust neer te leggen om het fenomeen weer op te starten en zijn werk te laten doen. Gevorderde beoefenaars kunnen ook van op afstand deze energie doorsturen. Reiki is door iedereen te leren, zelfs door kinderen. Je kunt het leren bij een Reiki-master of Reiki-leraar (m/v) die je inwijdt in Reiki en je leert hoe je jezelf en anderen Reiki kunt geven.

Wat is een inwijding
Een inwijding is een ritueel dat uitgevoerd wordt door de Reiki-Master om je een Reiki-kanaal te maken. Dit wordt ook wel afstemming genoemd. Tijdens dit ritueel worden je energiekanalen geopend zodat de energie vanuit de kosmos door jou heen kan stromen. Een inwijding is altijd voor de rest van je leven, als je eenmaal Reiki bezit zal het niet meer verdwijnen.

Eerste graad (Reiki 1)
In de eerste graad (in het Westerse ‘traditionele’ onderwijs) ontvangt de leerling een viertal afstemmingen die ervoor zorgen dat de leerling de universele levensenergie kan overdragen en waarmee het kanaal voor de doorgifte van deze universele levensenergie gereactiveerd wordt. Tijdens de cursus krijgt de leerling les in de beginselen van reiki en hem/haar worden de diverse handposities aangeleerd. De duur van deze cursus kan variëren van een tot ongeveer drie dagen. Dit is mede afhankelijk van de stroming die men volgt.

Tweede graad (Reiki 2)
In de tweede graad wordt (in het ‘traditionele’ Westerse onderwijs) een drietal symbolen geactiveerd die ervoor zorgen dat het doorgiftekanaal, de reikwijdte van reiki wordt vergroot. In de cursus voor de tweede graad wordt de leerling geleerd om op afstand te genezen. Daartoe wordt de leerling een aantal symbolen aangeleerd, waarmee men Reiki op afstand kan toepassen en waardoor de ontvanger emotioneel kan genezen. Afstand wordt niet alleen ruimtelijk opgevat, maar ook in tijd.

Derde graad (Reiki 3)
De derde graad (in het Westerse ‘traditionele’ onderwijs) is soms een opleiding van gemiddeld één tot drie jaar en soms slechts één dag of een weekend, waarin de leerling persoonlijk onderwijs en coaching ontvangt om de reikimethode te onderwijzen en uit te dragen. De derde graad kan opgedeeld zijn in twee delen, A en B. Dit is echter afhankelijk van de keuze die de Reiki-leraar (doorgaans “Reiki-master” genoemd) daarin heeft gemaakt en/of de reikistroming. Met het bereiken van de graad 3A is men aspirant-master of innerlijk master, bij het bereiken van de graad 3B krijgt men de titel uitvoerend master. Deze scheiding is gemaakt om aspirant masters wel reeds de masterenergie te krijgen zonder het bijbehorende symbool ter beschikking te stellen, zonder dat zij de noodzaak voelen om anderen in te wijden in reiki, het vermogen dat met 3B zou worden bereikt. Het mastersymbool, dat nodig is om mensen in te wijden, wordt gegeven bij reiki 3B.

Reiki Leefregels
Een belangrijk onderdeel van het Reiki systeem zijn de leefregels. Dit zijn de leefregels waarna je moet leven:
Alleen vandaag, maak ik me geen zorgen.
Alleen vandaag, maak ik me niet boos.
Alleen vandaag, wil ik mijn leven eerlijk verdienen.
Alleen vandaag, ben ik dankbaar voor alles wat ik heb.
Alleen vandaag, ben ik vriendelijk voor alles dat leeft.

reiki_is_love

Heb je vragen over Reiki, of iets anders? Laat het me maar weten.

Warme groet, Amanda

Gaia Orakel

Naast mijn geliefde tarotkaarten die ik iedere dag gebruik, heb ik de laatste tijd ook vaak gebruik gemaakt van de kaarten van het Gaia Orakel. Deze kaarten zijn gemaakt door Toni Carmine Salerno. Hij is een intuïtief kunstenaar en schrijver, die deze set kaarten aan Gaia – Godin van de Aarde, zijn muze en inspiratiebron heeft opgedragen. Alleen dat klinkt al liefdevol vind ik persoonlijk. De kaarten zijn erg liefdevol getekend en de beschrijving en de bijbehorende affirmatie zijn dit ook. Het doel van het Gaia Orakel is je de richting van de liefde te wijzen. Zij begeleidt je, en geeft je heling en vrede.
Het woord orakel betekent voorspelling en komt uit het oude Griekenland en Rome. De oude Grieken en Romeinen hadden een heel sterk geloof, en gingen vaak eerst voor advies naar het Orakel, voordat zij iets belangrijks ondernamen.

De kaart die ik voor aankomende week heb getrokken is de Godin van het Maanlicht, onderdrukte gevoelens, helen, reflectie.

DSC_0597

De Godin van het Maanlicht die je op deze kaart ziet, is de weerspiegeling van de onderdrukte gevoelens die je met je meedraagt. Zij wil je helpen om jezelf te helen via je dromen. Maar om te zorgen dat dit helingsproces plaats kan vinden, moet je eerst je hart uitstorten, en uiten hoe je je werkelijk voelt. Doe dit voor jezelf, en ook naar anderen. Bedenk dat alles wat je wegstopt of onderdrukt niet alleen zijn effect heeft op jou, maar ook je hele omgeving, met namen op de mensen die je het dierbaarst zijn. Het is veilig om je gevoelens te erkennen en toe te geven, het is oké als je moet huilen, geef jezelf gewoon over en laat het gebeuren. Je bent omringd door de liefde en de helende energie van de Godin. Je bent in alle eeuwigheid bemind, en in alle eeuwigheid beschermd. Denk de komende maand eens na over het verleden, bedenk waar je dankbaar voor kunt zijn, en laat oud zeer en teleurstellingen varen. Behoud alleen de liefdevolle herinneringen in je hart. Als alle kamers in je hart weer vol zijn met licht, dan begint er een nieuw seizoen, een nieuwe reis, een nieuwe blijdschap, een nieuwe passie!

Affirmatie
Ik ben dankbaar voor het helingsproces
dat op dit moment in mijn leven plaats vindt.
Ik uit al mijn gevoelens eerlijk en met liefde,
zonder angst en zonder zorgen.
Ik ben veilig – Ik word bemind.
Ik ben één met de Godin
Ik ben één met de Aarde met heel de schepping.

Wil je een persoonlijke legging met de kaarten? http://amandala.nl/contact.html

Aura

Bij alles wat we zien hebben we de neiging om dit als enkel materie te beschouwen. Maar de materie bestaat ook uit energietrillingen. De energie is misschien niet altijd met het blote oog te zien maar is er wel. Dit geldt ook voor het energieveld rond de mens: de aura! De doorsnee mens neemt de aura niet bewust waar. Onbewust echter nemen we allen de aura waar, of het energieveld (emotionele veld) van anderen. We registeren dit en reageren er onbewust op. Iemand die zich onzeker voelt over zichzelf bijvoorbeeld, straalt dit uit. Je ziet dit vaak ook al in de lichaamshouding, maar ook als een onzeker persoon zich zeker voordoet zul je dit onbewust opvangen. We krijgen dan een indruk dat er iets niet klopt. Hoe zekerder wij van onszelf zijn, hoe beter wij deze signalen kunnen opvangen.

Hoe werkt een aura?
Hoe beter de lichamelijke en mentale conditie is, hoe sterker de aura is. Een sterke aura trilt sterker dan een verzwakte aura. Een aura kan dus snel vertellen hoe iemand zijn conditie op dat moment is. Een verzwakte aura maakt je kwetsbaar voor invloeden van buitenaf en heeft vermoeidheid en verminderde weerstand tot gevolg. De aura kan door de diverse kleuren ons veel vertellen over ons karakter, lichamelijke conditie, emoties en psychische blokkades, onze talenten, het verleden en mogelijk ook uit onze vorige levens. De aura wordt dus door ons zelf gevormd en is ook per mens uniek, een echte regelvorm voor de aura is er niet, we kunnen alleen proberen om het te doorgronden.

Behalve mensen hebben ook dieren en planten een aura en ook alle voorwerpen. Er zijn wel verschillen met de aura van een mens. Die van een mens is heel dynamisch en levendig. Die van dieren zijn wat minder levendig omdat hun gevoelens meer gebaseerd zijn op instinct en meestal tref je daar de kleur rood aan. Voorwerpen en planten hebben een statische aura, daar is geen verandering in te bespeuren. Een aura is niet gebonden aan lichaamsbouw. Als iemand per ongeluk een arm verliest dan zal zijn aura nog steeds deze arm laten zien, een teken dat onze spirituele ik niet lichaamsgebonden is. Hetzelfde doet zich voor bij dieren en planten. Aura foto’s van kapotte bladeren laten een aura zien van een volledig blad.

De aura kan op diverse manieren gezien worden; door een paranormaal begaafde (helderziende), door het te fotograferen door middel van de Kireliaanse methode (aura foto’s), of door het leren zien. Door de kleuren te herkennen kan je uit de aura de betekenis ervan doorgronden. Verder kan je de aura op diverse manieren aanvoelen en waar nodig weer herstellen / healen en het op te laden zodat het gezonder wordt waardoor het een positief effect heeft op het fysieke lichaam. De aura is een krachtveld dat door middel van oefeningen te besturen en beheersbaar wordt.
Mensen kunnen elkaar beïnvloeden d.m.v. de aura. De aura is een krachtveld waarin je gevoelens, emoties en spanningen bevinden en als je dicht bij iemand staat kan je aura met hem of haar samensmelten. Als je gevoelig genoeg bent kan je zijn gevoelens, emoties en spanningen voelen en zelfs wat meenemen. Meerdere mensen die bij elkaar zijn vormen samen ook een grotere aura. Op die manier kunnen ze elkaar beïnvloeden met hun emoties of gevoelens. Stemmingen worden gemaakt door mensen en als meerdere mensen een bepaalde stemming delen dan gaan ze elkaar beïnvloeden via de aura. Daarnaast kan je negatieve gedachtes maar ook positieve energie via de aura met anderen delen. Als je je concentreert kan je zelfs (on)bewust een bepaald gedachte via je aura als energie naar de buitenwereld loslaten. Iemand die ervoor openstaat kan via zijn chakra’s die gedachte oppikken en verwerken. Zo kan je dus gedachtes of emoties met elkaar delen, zonder contact met elkaar te hebben. Daarnaast is het ook mogelijk die gedachte/energie/gevoelens in een voorwerp vast te leggen, bijvoorbeeld in een sieraad, tekening, etc.
De aura bestaat uit verschillende lagen
Niet iedereen kan dus aura’s zien maar een auralezer die moeiteloos aura’s ziet is Barbara Brennan. In haar boek “licht op de aura” beschrijft zij de eerste zeven lagen van de aura. Bij andere bronnen kan er sprake zijn van meer lagen.
Barbara Brennan ziet beurtelings zeer gestructureerde lagen, afgewisseld met ongestructureerde lagen. Bepaalde lagen bestaan uit constante golven van lichtpatronen. Andere lijken te bestaan uit voortdurende bewegende gekleurde wolkjes. De eerste, derde, vijfde en zevende laag zijn gestructureerd terwijl de tweede, vierde en zesde laag bestaat uit ongestructureerde bewegende gekleurde wolkjes. Ze vermeldt er bij dat iedere volgende laag de onderliggende lagen, inclusief het fysieke lichaam volledig doordringt. Eigenlijk zijn deze lichamen geen lagen maar zo nemen wij het waar. Vanuit de wetenschap kan iedere laag beschouwd worden als een hoger vibratieniveau dat niet alleen dezelfde ruimte beslaat als de niveaus eronder, maar daar weer boven uitsteekt.
Om een volgende laag te kunnen zien, moet de waarnemer zich “bewust opwerken” naar een nieuw trillingsniveau. Hij moet dus zijn bewustzijn verruimen. Ieder niveau heeft zijn eigen specifieke functie en ziet er anders uit. De gestructureerde lagen bevatten alle vormen die het fysieke lichaam ook heeft, inclusief inwendige organen, bloedvaten enz. Er zijn ook nog vormen te vinden die in het fysieke lichamen niet bestaan. Er is een verticale energiestroom die via het ruggenmerg pulserend in het veld op en neer gaat. Deze stroom breidt zich uit naar boven het hoofd en naar beneden tot voorbij het stuitbeen. In het veld bevinden zich conisch gevormde, wervelende draaikolken, chakra’s genaamd. Hun spits toelopende toppen raken de grote verticale energiestroom en de open kanten de randen van iedere laag van het veld waarin ze hun plaats hebben.

Eerste laag: Het etherisch lichaam
De eerste laag heeft te maken met het lichamelijk functioneren en de lichamelijke gewaarwordingen, met het voelen van pijn of genot. Deze laag staat ook in verband met het automatisch en zelfstandig functioneren van het lichaam.

Tweede laag: Het emotionele lichaam
Het emotionele lichaam heeft dus alles te maken met gevoelens. De structuur ervan is veel vloeiender en vormt ook geen dubbel van het fysieke lichaam. Het lijkt te bestaan uit constant bewegende gekleurde wolken van een fijne substantie.

Derde laag: Het mentale lichaam
De derde laag wordt geassocieerd met ons mentale leven, het lineaire denken. Dit derde auralichaam sluit zich rond het emotionele lichaam en is samengesteld uit nog fijnere substanties. Elk daarvan is verbonden met gedachten en mentale processen. Dit lichaam ziet er meestal uit als een helder geel licht dat uitstraalt boven hoofd en schouders en het hele lichaam omgeeft.

Vierde laag: Het astrale lichaam
Het vierde niveau, geassocieerd met de hartchakra, is het energielichaam waardoor wij liefhebben. Deze liefde beperkt zich niet tot de liefde voor onze vrienden en kennissen. Het is evenzeer de liefde voor de mensheid in het algemeen. Het astrale lichaam is samengesteld uit kleurwolken.

Vijfde laag: Het etherisch-causale lichaam
Het vijfde niveau staat in verband met de hogere wil die zich richt naar de goddelijke wil. Dit etherisch-clausule lichaam bevat alle vormen die op het fysieke niveau bestaan in blauwdruk, maar dan in negatief. Het heeft veel weg van het negatief van een foto (wat alles omvat wat op de foto zal komen, maar in negatief).

Zesde laag: Het universele liefdeslichaam
Het zesde niveau heeft te maken met universele of goddelijke liefde. Het gaat om die liefde die groter is dan de menselijke, de liefde die alle leven omvat. Op dit niveau voelen we de liefde en koestering van alles wat bestaat. Het universele liefdeslichaam is als het ware de emotionele laag van het spirituele niveau.
Barbara Brennan beschrijft dit lichaam als prachtig, glinsterend licht, pastelkleurig met een zilveren/gouden gloed en een opaalachtige schittering, net als van parelmoeren lovertjes.

Zevende laag: Keterisch-causale of causale lichaam
Dit causale lichaam houdt verband met het hogere, met een integratie van het spirituele in het lichamelijke bestaan. Het is als het ware de mentale laag van het spirituele niveau. Als we een staat van “zijn” bereiken waarin we onze éénheid met God, de Schepper, de Bron beseffen, dan hebben we ons bewustzijn geopend tot het zevende niveau van de aura.
download

Het belang van aarden

Zoals de zon ons warmte en vitamine D geeft, zo geeft moeder aarde ons voedsel en water. Een oppervlakte om op te wandelen, te zitten, te spelen, te bouwen en een eeuwige, natuurlijke milde energie. Je kunt de energie van moeder aarde niet zien, maar sommige mensen kunnen het voelen als zij buiten gaan wandelen over het natte strand of op een vochtig grasveld. Zo is er de oude traditie “dauwtrappen”, de mensen deden dat niet zomaar maar voor hun gezondheid. Je goed aarden kan wellicht het verschil betekenen tussen je goed voelen en je niet zo goed voelen. Tussen weinig energie en veel energie hebben en ook tussen goed slapen en niet zo goed slapen.

De mensheid heeft altijd op blote voeten gelopen en op de grond geslapen, totdat wij de bedden en schoenen uitvonden en gingen gebruiken. Wij slapen niet meer op de grond, lopen niet meer met onze blote voeten op de aarde maar op schoenen. De vloeren in onze huizen zijn geïsoleerd. Zo zijn we het contact met moeder aarde kwijt geraakt en zijn we los gekoppeld van de helende energie die zij kan geven.

Je bent goed geaard wanneer:
Je ‘ok’ bent met jezelf, de mensen om je heen en het hier en nu
Je het gevoel hebt goed in je lichaam te zitten, je contact hebt met je lichaam en de aarde
Je letterlijk en figuurlijk stevig in je schoenen staat en lekker in je vel zit
Je moeiteloos weet wat goed voor je is

Je bent niet goed geaard wanneer je:
Je emotioneel en instabiel voelt
Héél veel nadenkt
Er ‘niet bij’ bent, niet in het hier en nu bent en je constant zit te dagdromen
Een zweverig gevoel hebt
Je futloos en moe voelt
Veel hoofdpijn hebt
Weinig contact hebt met je lichaam en/of de omgeving waar je je bevindt
Je gedachten niet kan omzetten in actie
Moeite hebt met grenzen aangeven
Moeite hebt met je eigen plek innemen

Wanneer je niet goed geaard bent kun je je instabiel voelen, en snel uit balans raken. Ook ben je over het algemeen veel gevoeliger voor invloeden van buitenaf en binnenuit dan wanneer je goed geaard zou zijn.

Slecht geaard, wat doe je eraan?
Door middel van lichamelijke oefeningen en speciale meditaties kun je jezelf bewust aarden.
Bijvoorbeeld door na het werk te gaan sporten of je op een andere manier bewust te worden van je lijf, bijvoorbeeld door massage. Hiermee kan je het contact met je lichaam weer wat herstellen. Let ook op je zithouding, billen op de stoel en voetzolen op de grond. Natuurlijk helpt op blote voeten lopen of lekker de natuur in gaan ook om te aarden.

Hieronder een simpele oefening om je gronding te versterken. Dit kun je gewoon zittend, bijvoorbeeld achter je bureau, doen.
Ga met je aandacht naar benen en je voeten. Voel hoe je benen de stoel raken. Voel hoe je voeten contact maken met de grond.
Word je bewust van de zwaartekracht die je zachtjes in de stoel trekt. Ontspan je benen door je spieren terwijl je inademt even aan te spannen en op je uitademing weer los te laten.
Ga met je aandacht naar je voeten. Stel je voor dat er wortels uit je voeten groeien. Die wortels verankeren je diep in de aarde. Ze zorgen voor jouw stevigheid. Voel maar hoe je voeten zwaar worden.
Adem een paar keer rustig in en uit terwijl je met je aandacht bij je voeten blijft.
Beëindig de oefening door je tenen te bewegen en je benen even zachtjes los te schudden. Misschien voel je de behoefte om je even uit te rekken of te gapen, lekker doen.

0

Wanneer je je spiritueel gaat ontwikkelen is goed kunnen ‘aarden’ of ‘gronden’ van levensbelang om in het hier en nu te blijven. Heb je iets aan deze blog gehad of vragen naar aanleiding van mijn blog? Laat het me hieronder gerust weten.

Liefs Amanda

Afronding NLP Practioner

Alles wat je wilt doen begint met een idee, en om het te halen stel je jezelf een doel. Zonder doel kom je niet waar je zijn moet. Het is als een schip zonder koers, je kunt varen (heel hard zelfs) maar je komt nooit uit bij een haven.

Zelf vind ik het soms best lastig om doelen op te stellen en deze dan ook daadwerkelijk af te ronden. Korte projecten gaan over het algemeen goed maar de wat langere projecten gaan niet echt altijd vanzelf. De NLP practioner heb ik nu in iedergeval gehaald en kan ik afvinken (wat voelt dat heerlijk). In mei dit jaar ben ik begonnen met NLP practioner en vandaag was mijn laatste groepsdag. NLP heeft mij van mei tot september geholpen in mijn spirituele en creatieve proces. Dit om ordening aan te brengen in mijn denken en doen. En natuurlijk blijf ik dit ook in de toekomst gebruiken. Mijn hoofddoel van deze cursus is geweest dat ik meer voldoening ging halen uit mijn dagelijkse bezigheden. Ook een doel was het om mijzelf beter te leren bewegen in een groep.

NLP heeft mij ondersteund om op een nieuwe manier naar mijn ervaringen te kijken. Als we opgroeien, nemen we angsten en beperkingen over van volwassenen om ons heen. Tegen de tijd dat we volwassen zijn, hebben we veel negatieve overtuigingen waar we ons niet altijd van bewust zijn en hier baseren we dan ons leven op. Vanaf mei heeft NLP mij geholpen in mijn spirituele en creatieve denkproces.

Elke gedachte die ik heb en elke zin die ik uitspreek is een affirmatie, een bevestiging. Hij is of positief of negatief. Positieve affirmaties creëren positieve ervaringen en negatieve affirmaties creëren negatieve ervaringen. Een tomatenpitje dat gezaaid wordt, kan alleen maar uitgroeien tot een tomatenplant. Uit een eikel kan alleen maar een eik groeien. Een puppy kan alleen maar een hond worden. Als we voortdurend negatieve uitspraken doen over onszelf en ons leven, blijven we voor negatieve ervaringen zorgen. Ik laat de gewoonte van mijn familie om op een negatieve manier naar het leven te kijken nu los. Ik kies voor een nieuwe affirmatie, namelijk om alleen te spreken over het goede dat ik in mijn leven wil. Dan komt alleen het goede naar me toe.                          

In den beginne is het woord (affirmatie van Louise Hay)

Wat heeft NLP mij nog meer gebracht

NLP heeft mij geholpen in het proces om meer mijzelf te zijn en bij mezelf te blijven. Ik kan staan voor mijn eigen doelen en meningen, als andere mensen niet kunnen accepteren dat ik ergens voor sta is dit prima. Ik volg mijn eigen weg. Ik ga mijn eigen angsten en onzekerheden aan om mijn eigen ware ik verder te ontdekken met al zijn mooie en minder mooie kanten. Iedereen mag er zijn zoals zij werkelijk zijn.

Ik ga ervoor om mijn levenspad te volgen, negatieve gevoelens en meningen worden vervangen door hoop, optimisme, actie en ruimte voor inzichten. Ik maak ruimte voor mijn eigen behoeften en wensen, ik leer mezelf met alle positieve en negatieve kanten lief te hebben. Ik besef namelijk dat fouten en gebreken niets zeggen over mij. Ook zijn ze niet dodelijk. Ze vormen eerder een interessante puzzel.

IMG-20150927-WA0002

Meditatie

Meditatie bestaat in vele vormen en komen in veel religies voor. Waarom ben ik zelf begonnen met meditatie? Ik ben (in mijn spirituele zoektocht) op zoek gegaan naar een stukje van mezelf en ook een stukje rust bij mezelf. Dit heb ik gevonden door middel van yoga en meditatie. Het mediteren zelf heb ik heel langzaam opgebouwd en ook heel vaak dat het weer in een vergeet hoekje terecht kwam. Ik heb allerlei verschillende meditaties geprobeerd en wissel dit ook nog steeds af. Op dit moment mediteer ik (bijna) iedere dag en mis het ook als ik het niet doe, het geeft me een stukje rust. Het lukt me niet altijd om er tijd voor uit te trekken maar ook met een paar minuten kom je al een heel eind. Er zijn mensen die meditatie zweverig vinden maar in principe is het niet meer dan het opruimen van je gedachten waarna je je prettiger voelt.

Wat is meditatie

Je gedachten dwalen snel af, zorgen, stress, herinneringen (leuke en minder leuke) of juist het denken aan de toekomst. Dit zorgt er vaak voor dat je niet helemaal bij het moment bent. Dat is eigenlijk zonde van je tijd, het enige moment waarop je echt kunt leven, genieten en actie ondernemen om je leven beter te maken is in het nu!Mediteren helpt je hierbij. Het helpt je om je bewust te worden van de ronddwalende gedachten in je hoofd en je aandacht weer terug te brengen naar dit moment. Je probeert je aandacht op een bepaald iets te richten.

Het voordeel hiervan is dat je minder zorgen gaat maken. Mediteren helpt dus tegen angst, stress en onzekerheid en bevordert de concentratie, rust en je wordt scherper. Let wel in het begin kan het niet altijd prettig te zijn. Je kan fysieke klachten ervaren, maar ook mentaal kunnen er soms dingen naar boven komen die je niet als prettig ervaart. Dit hoort er allemaal bij en is onderdeel van het mediteren.

Beginnen

Je hebt weinig nodig om te kunnen mediteren. Goede zin en een plekje waar je even rustig kunt zitten / liggen (zet ook die telefoon maar even uit 🙂 of in ieder geval op stil). Voordeel van zittend mediteren is dat je niet in slaap kunt vallen, maar in slaap vallen bij een geleide meditatie kan ook heerlijk ontspannend zijn. Het is belangrijk dat jij je er prettig bij voelt. Zet eventueel een wierookje aan of een essentiële olie om in een fijne ontspannen sfeer te komen.

Adem diep en langzaam in en uit en doe je ogen dicht. Let er op dat je buik bij het inademen bol wordt en bij het uitademen plat. Neem een kleine pauze met ademen na iedere uitademing. Concentreer je even volledig op je ademhaling, als je wilt kun je je ogen sluiten maar je kunt je ook juist richten op een bepaald punt. Ga gewoon door met rustig in en weer uit ademen, blijf geconcentreerd hierop. Indien er gedachten in je opkomen, onderdruk ze niet maar observeer ze of ze van iemand anders zijn. Observeer ze zonder oordeel en blijf ondertussen ademhalen. Je zult merken dat de ademhaling heel rustig wordt.

Zelf vind ik het ook fijn om af en toe een geleide meditatie te doen. Een van mijn favoriete is de genezende waterval van Dick de Ruiter https://www.youtube.com/watch?v=ZFgBlUi5KIg

images (2)

Ik ben benieuwd of jij ook mediteert of het wellicht eens wilt proberen naar aanleiding van mijn blog? Laat het me hieronder gerust weten.

Liefs Amanda

Een introductie over chakra’s

Chakra’s zijn de zeven grootste centra van stralende kracht in het subtiele lichaam. Ze vertegenwoordigen de energetische kruising tussen het fysieke en het bewustzijn. Elke chakra is een antenne die constant energie ontvangt en uitzendt. Hoe goed zij werken bepaalt hoe goed je je voelt en hoeveel innerlijke rust je geniet.

Een chakra is elke plek waar twee of meer nadi’s (meridianen) elkaar kruizen; het zijn kruispunten van sterke energie en veel van de kleinere chakra’s worden als acupunctuurpunten gebruikt. De 7 “grote” chakra’s zijn energetische centra die liggen langs de centrale nadi die ongeveer langs je ruggengraat loopt. Elke chakra vertegenwoordigt een bepaalde energiefrequentie. Als deze goed werken en goed met elkaar verbonden zijn, dan kun je een ongelooflijke creatieve controle over het fysieke krijgen De stroom door de chakra’s wordt grotendeels bepaald door de geestelijke toestand. De echte uitdaging is het identificeren van de blokkades en misvattingen.

De zeven chakra centra zijn:

Wortel of basis chakra. Deze chakra ligt ter hoogte van het stuitje. De basis chakra heeft de kleur rood. Deze chakra staat voor instinct, overleven en veiligheid.

Sacraal chakra. Gelegen in je onderbuik tussen je heupen. De kleur voor deze chakra is oranje. Deze chakra staat voor emotie en seksualiteit.

Navel of Solar Plexus chakra. Deze chakra ligt ter hoogte van je navel. Deze chakra heeft de kleur geel. Deze chakra staat voor macht en wilskracht. Deze chakra staat ook wel bekend als de zonnevlecht

Hart chakra. Gelegen ter hoogte van je hart. De kleur voor het hart chakra is groen. De hart chakra staat voor liefde, vriendelijkheid en genegenheid.

Keel chakra. Deze chakra zit op plaats van de keel en de kleur van deze chakra is blauw. Deze chakra staat voor het kunnen uiten van jezelf en geeft aan wat er allemaal in je omgaat.

Hoofd chakra of derde oog chakra. De chakra zit net onder je voorhoofd tussen je twee ogen. De kleur van deze chakra is indigo. Deze chakra staat voor inzicht en visualisatie.

Kruin chakra. Dit is de chakra die boven op je hoofd zit. De kruin chakra is de chakra die alle anderen controleert. De kruin chakra is violet gekleurd. Deze chakra staat voor wijsheid en één zijn met de wereld.

Als een aantal chakra’s niet goed functioneren, zullen de andere chakra’s over actief worden waardoor er een verstoorde balans zal ontstaan. Een chakra meditatie kan je helpen om je energie weer in balans te brengen

Een typisch chakra meditatie zal beginnen bij de basis chakra en geleidelijk alle chakra’s langs lopen tot je kruinchakra. Chakra-meditatie is een vorm waarbij je door aandacht aan je chakra’s te geven een ontspannen en energierijk gevoel creëert.

Je kunt voor het werken met je chakra’s meditatie verschillende vormen van meditatie gebruiken. Belangrijk voor jou is dat dit een meditatie vorm is die bij jou past.

Gedurende de chakra meditatie behandel je elke chakra. Door deze meditatie geef je specifiek aandacht aan elke chakra. Door het te accepteren en je chakra te omgeven met jouw liefde en aandacht, herstel je het energetische evenwicht van die chakra.

Wanneer je alle chakra’s hebt behandeld ontstaat een nieuwe balans tussen de chakra’s. Je merkt dat je energie huishouding opgeschoond is en daardoor voel jij je geestelijk beter.

Een oefening die erg nuttig kan zijn bij het oplossen van energetische blokkades is de wisseling-van-neusgat-ademhaling. Bij regelmatige toepassing zal je waarschijnlijk merken dat je energie meer wordt geaard.

Ga met een rechte rug in een makkelijke houding zitten. Gebruik de duim van de rechterhand om het rechterneusgat dicht te drukken. Gebruik de ringvinger en de pink als u het linker neusgat dicht wil drukken. Gebruik de ringvinger en de pink als je het linker neusgat dicht wil drukken. Wissel niet van hand, ook niet als je linkshandig bent.

  1. Druk het rechterneusgat dicht met de duim van de rechterhand en adem vier tellen lang in door het linker neusgat.
  2. Knijp zacht beide neusgaten dicht en houd de adem zestien tellen in.
  3. Haal de duim van de rechterneusvleugel en adem acht tellen uit, houd het linker neusgat dicht met de ringwijsvinger en de pink.
  4. Het linker neusgat blijft afgesloten. Adem nu in vier tellen in en door het rechterneusgat.
  5. Knijp zacht beide neusgaten dicht en houd de adem zestien tellen in.
  6. Laat het linker neusgat los en adem in 8 tellen uit, houd daarbij het rechterneusgat gesloten door de duim erop te houden.

Dit is een volledige ademhalingsoefening. Doe dit 10 keer per dag.

de-zeven-chakras

Hooggevoeligheid HSP

Dit keer maar eens een stukje over hooggevoeligheid. Je hoort er veel over tegenwoordig maar wat is het nu eigenlijk? Hooggevoeligheid is een mooie eigenschap, maar kan soms ook een hele lastige zijn. Zoals bijvoorbeeld in contact met anderen. Iemand die zeer gevoelig is noemen we ‘Hooggevoelig’ of ook wel HSP, ‘Highly Sensitive Person’.

Heb je wel eens gehad dat je ergens bent, of met iemand aan het praten bent waarbij je voelt dat je word overspoelt door het gevoel van de ander? Dat je niet weet waar dat vandaan komt, omdat je het niet over deze gevoelens hebt gehad.  Je verliest ineens al je energie en vraag je of hoe dit komt. Een HSP is meer dan gemiddeld gevoelig voor indrukken en prikkels en merkt meer signalen en details op. Alle indrukken worden uitgebreider en intensiever gefilterd dan bij de gemiddelde mens. Wat anderen normaal vinden zoals mensenmassa’s of harde muziek, kan voor HSP’s al snel te veel zijn. Zij raken letterlijk  overprikkeld, iedere HSP is uniek in waarvan zij overprikkeld kunnen raken.

Kenmerken van HSP’s kunnen onder andere zijn: Nemen gedetailleerder, subtieler en intenser waar; Zijn erg gevoelig voor prikkels van buitenaf, vaak voelen HSP’s zich hierdoor niet op hun gemak; Hebben meer moeite en meer tijd nodig om indrukken te verwerken; Hebben een diep en rijk innerlijk leven, dromen, fantaseren en overwegen veel; Voelen stemmingen en sferen goed aan; Worden meer dan gemiddeld geroerd door natuur, kunst en muziek; Eigen emoties en emoties van anderen worden veel intenser ervaren;  Hebben moeite met planning en het verkrijgen van structuur; Kunnen verlegen overkomen maar zijn dat veelal niet; Zijn vaak perfectionistisch en plichtsgetrouw;  Functioneren minder goed als ze geobserveerd of geëvalueerd worden; Zijn vaak zorgzaam en anticiperend op behoeften van anderen, hebben moeite om grenzen aan te geven; Hebben relatief meer en sneller last van stress, spanning en fysieke klachten zoals hoofdpijn, allergieën, maag/darmklachten, chronische vermoeidheid etc.; Lopen groter risico op stemmingswisselingen, depressiviteit, angsten en verslavingen.

Veel hooggevoelige mensen vragen zich af wat er mis met hen is, zij hebben de neiging zichzelf te willen veranderen, hun hooggevoeligheid te negeren of onderdrukken. Dit kan veel invloed hebben op hun dagelijks leven zowel in het werk als privé.

Door het bewustzijn van en het accepteren van de eigen hooggevoeligheid kan deze echter van een valkuil en een last, tot een kwaliteit en een gave worden. Mocht je jezelf hier in herkennen is het onder andere belangrijk om goed te leren aarden, grenzen te stellen, de innerlijke kracht te versterken en een juiste balans te vinden tussen activiteit en rust.

Dit was m weer voor deze week, volgende week weer een nieuwe blog!

download

Het Orakel van Schaduw & Licht

Alhoewel ik altijd graag mijn tarotkaarten leg (welke set dan ook, want ik heb wel een aantal verschillende de een nog mooier dan de ander!) ben ik sinds een paar maanden verknocht aan de kaarten van Het Orakel van Schaduw en Licht. De kaarten zien er mooi uit en lijken feilloos aan te sluiten in wat ik voel.

In het Orakel van Schaduw & Licht word je begroet door eerlijke, liefelijke, fascinerende wezentjes, van beschermengelen tot beschermelfen, verstandige heksjes en vriendelijke geesten. Spitsvondig, vasthoudend en, op hun manier lief, vertellen deze magische boodschappers van schaduw en licht waar het op staat en geven ze authentieke, heldere en zeer duidelijke leiding, om je iedere dag te helpen bij het nemen van besluiten. Door in contact te treden met deze wonderbaarlijke wezens zul je je moed, je intuïtie, je geluk en het geloof in je eigen ware zelf verder ontwikkelen.

Zoals in het bijbehorende boekje wordt omschreven het Orakel is uniek, het is er voor de verlorenen en de eenzamen, de mensen met een gebroken hart, de wezen en de mislukkingen – voor de zwervenden en de vreemdelingen zelfs te midden van je vrienden. Ze zullen je aanmoedigen wanneer je bedroefd voelt: te vaak ontkennen we de boodschappen die worden doorgegeven vanuit de krachtigste en mooiste bronnen. Te vaak vragen we steeds opnieuw advies van dezelfde bronnen. We kennen de Aartsengelen, de wijsheid van veel goden en godinnen en buitenaardse wezens …. maar wat doen we met de zachte fluisterstemmen die we horen in alle hoeken van onze eigen wereld? Wat zou er gebeuren als we hiernaar luisterenden en we ons bewust zouden worden van wat en wie om ons heen is?

Lucy Cavendish, auteur van diverse bestsellers, schreef de tekst van het orakel en de beroemde schilderes Jasmine Becket-Griffith maakte de illustraties. Het Orakel van Schaduw en Licht bevat 45 verfijnde kaarten en een diepgaande handleiding met boodschappen en duidelijke instructies om stap voor stap een accurate, krachtige en bijzonder helende reading voor jezelf en voor anderen te doen. Het Orakel van Schaduw en Licht ontsluiert een magische wereld!

Ben je ook benieuwd? Ik leg de kaarten met liefde voor je amandala.nl/contact

Orakel Schaduw en licht

Affirmaties

Een manier om onze gedachten, ons zelfbeeld, gezondheid en eigenwaarde te beïnvloeden is het gebruikt van affirmaties. Ook een affirmatie is niets anders dan een positieve zelfsuggestie. Heb je wel eens voor de spiegel gestaan en ‘je kan het, ik ben mooi, sterk en gezond, ik ben gelukkig of ik ben ongelofelijk aantrekkelijk’ geroepen? D.m.v. affirmaties kan je direct je onderbewustzijn beïnvloeden of ‘herprogrammeren’. Het voelt wat onwennig in het begin maar als je het volhoudt kan het je heel veel brengen.

Affirmaties zijn korte boodschappen die je in gedachten uitspreekt en die je leven enorm beïnvloeden. Zonder dat je het in de gaten hebt, gebruik je de hele dag affirmaties. Vaak gebruik je een affirmatie negatief. Bijvoorbeeld: die trein haal ik nooit, dit kan ik niet, ik kom te laat, wat ben ik weer stom bezig. Feitelijk zijn dit soort gedachten een boodschap aan het onbewuste. Het onbewuste zal boodschappen uit het bewuste vrijwel ongecensureerd uitvoeren en voor je gaan realiseren, of ze nu negatief of positief zijn. Het onbewuste kan niet overweg met ‘t woordje niet en slaat dat dus over. Zeg dus niet: ” Ik ben niet onzeker” maar zeg: “Ik ben vol zelfvertrouwen”. Dat zinnetje kun je dan regelmatig hardop tegen jezelf zeggen of opschrijven. Je kunt het ook op een papiertje schrijven en dat op een plek neerleggen waar je het regelmatig ziet. Of je kunt het op een etiket schrijven en dat op bepaalde plekken plakken. Ook het oefenen voor een spiegel is een effectieve manier. Als je met affirmaties gaat werken, kan er in het begin nog wat weerstand zijn. Maar hoe meer weerstand je voelt hoe beter de desbetreffende affirmatie voor je werkt. Met affirmaties kan je direct je onderbewustzijn beïnvloeden.

Gedachten veroorzaken gevoelens. Als je er in slaagt je gedachten te veranderen zullen ook je gevoelens veranderen. Een gezonde geest gaat ook hand in hand met een gezond lichaam. Alles wat je jezelf suggereert of wat anderen je suggereren als je in diepe ontspanning bent, dringt diep door in de geest en kan voor een bijzondere lange tijd nawerken. Het is belangrijk dat je de affirmatie gebruikt alsof je je doel al bereikt hebt, dus in het nu. “Ik ben gezond” is beter dan ik ‘ik wil gezond worden”, aangezien het universum of ons onderbewuste alles letterlijk neemt en we anders ons hele leven blijven ‘willen’ in plaats van gewoon gezond zijn. Formuleer de affirmatie ook niet te letterlijk en te strak om een averechts effect te voorkomen.

Dus nog even kort samengevat: een affirmatie is een positieve, bevestigende gedachte, die je regelmatig hardop of stil in gedachten kan herhalen. Het doel hiervan is dat je onderbewustzijn die gedachte aanvaardt, zodat je vanuit je onderbewustzijn op een positieve manier je leven (gedachten, gevoelens en je handelen) gaat beïnvloeden.

Het onderbewuste is zeer ontvankelijk voor suggesties (zowel positieve als negatieve).

Als je die suggesties vaak bevestigt, vormen ze een zeer grote kracht. Gedachten zijn dus krachten en bepalen voor een groot deel hoe ons leven eruit ziet. Door affirmaties kunnen we ons leven een positieve wending geven.

Bedenk zelf een mooie affirmatie of weet je geen affirmatie te bedenken dan kun je ook een al bestaande affirmatie gebruiken. Deze zijn vaak te vinden in boeken over positief denken of je kan eens op internet gaan zoeken. De affirmaties van de schrijfster Louise Hay zijn erg mooi vind ik persoonlijk. Een aantal algemene zijn:

Algemeen

♥ Ik hou van mijn leven

♥ Ik hou van deze dag

♥ Het is gemakkelijk en aangenaam om mijn gedachten te veranderen

En last but not least:

♥ Er staan mij alleen goede dingen te wachten

blog